Wat kosten watervoorzieningen?

Wat kosten watervoorzieningen?

Schoon drinkwater bij de hand: voor ons zo vanzelfsprekend, maar voor veel mensen een onbereikbare luxe. In gemeenschappen waar geen centraal waterleidingsysteem aanwezig is, maken andere oplossingen water bereikbaar voor iedereen. 

 

Centrale watervoorziening: € 5,00 per persoon
De watervoorziening voor een of meer dorpen kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een centraal waterreservoir te bouwen, een filter te installeren en met diverse pijpleidingen aftappunten aan te leggen. Bij ons project op Flores, Indonesië kost dit ongeveer vijf euro per persoon.

Waterfiltersysteem: gemiddeld € 15,00 per persoon en gemiddeld € 10.000,00 per gemeenschap
Een filtersysteem om regenwater of grondwater drinkbaar te maken is belangrijk: water kan immers verontreinigd zijn en mensen en dieren kunnen daar flink ziek van worden. Ziektes die door verontreinigd water worden overgebracht zijn bijvoorbeeld diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera. Maar liefst 20% van de sterfgevallen van kinderen jonger dan vijf is het gevolg van een water-gerelateerde ziekte. Bovendien kunnen zieke mensen weinig bijdragen aan het huishouden, ze kunnen geen geld verdienen en het geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Handpomp: gemiddeld € 9.000,00
De kosten van een handpomp lopen erg uiteen, omdat ze afhangen van de situatie ter plaatse, bijvoorbeeld hoe diep gepompt moet worden. DIt bedrag is een gemiddelde. Volgens de officiële richtlijnen kan een handpomp door maximaal 500 mensen gebruikt worden.

Waterpomp op zonne-energie: gemiddeld € 15,00 per persoon en gemiddeld € 10.000,00 per gemeenschap
Een gemeenschap heeft per dag per persoon tussen de 7,5 – 15 liter water per dag nodig. Vee heeft 20 tot 30 liter nodig per dier per dag. Dit kun je natuurlijk iedere dag met de hand oppompen, maar dat is zwaar en tijdrovend werk. Als er dan ook nog water nodig is voor landbouw of moestuinen, is het beter en gemakkelijker om een elektrische pomp te installeren bij de watervoorziening. Zonnepanelen hebben daarbij de voorkeur, omdat ze de gemeenschap niet voor jaren op hoge kosten jagen. 

250 liter watertank: € 30,00; 1000 liter watertank: € 100,00
Watertanks kunnen gebruikt worden om regenwater in op te slaan. Het voordeel van een watertank is dat het een relatief goedkope manier is om mensen toegang te geven tot water. Een nadeel is dat de watertank tijdens lange droge periodes droog komt te staan. Een watertank is wel een mooie aanvulling wanneer er in de gemeenschap ook een andere watervoorziening is. 

Training onderhoud watervoorziening voor gemeenschap: € 90,00
Om het nieuwe waterpunt ook op lange termijn goed te laten functioneren, zijn onderhoud en reparaties nodig. Daarvoor worden mensen uit de gemeenschap opgeleid. 

Training water, sanitatie en hygiëne voor gemeenschap: € 100,00
Alleen de toegang tot schoon drinkwater is niet genoeg om ziektes te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat er een project niet alleen toegang tot water biedt, maar er ook voor zorgt dat de mensen uit de gemeenschap leert dat er een relatie is tussen het gebruik van water en allerlei ziektes. Tijdens de trainingen leren mensen hoe ze een goede gezondheid houden en verspreiding van ziektes voorkomen. Denk aan informatie over het schoonhouden van de omgeving van de watervoorziening, handen wassen, veilig opslaan van water, recyclen van gebruikt water, hygiëne tijdens menstruatie en hygiëne rondom voeding.

Opleiden watercomité: € 400,00
Watercomités krijgen een basis training in water, sanitatie en hygiëne, worden getraind in het onderhoud en eventuele reparatie van de watervoorzieningen en daarnaast leren ze de basisbeginselen van boekhouden, zodat de gemeenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Watercomités leren ook over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied moeten beschermen tegen ontbossing. Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat de lokale bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoorziening. 

Waterput: gemiddeld € 25,00 per persoon

Urinoir: € 150,00

Hurktoilet: € 750,00

Sanitaire voorzieningen voor een school met 100 leerlingen: € 2.250,00
Volgens de internationale humanitaire standaarden hebben scholen 1 toilet per 30 meisjes en 1 toilet per 60 jongens nodig. Wanneer er op een school 50 meisjes en 50 jongens zitten, moeten er dus minimaal drie toiletten zijn.