Continent
Azië
Land
India
Doelgroep
Dalit kinderen
Thema
Onderwijs
1 maart 2021 t/m 28 februari 2022
Bijdrage
€ 11.411

Wat is er aan de hand?

Volgens de Indiase wet mogen kinderen tot veertien jaar niet werken. Ze hebben recht op gratis onderwijs en ouders zijn verplicht hun kinderen naar school te sturen. In de praktijk komt daar vaak weinig van terecht. In de dalit gemeenschap – vroeger bekend onder de naam ‘onaanraakbaren’ - in Tamil Nadu gaat slechts een op de tien kinderen naar school. Bij meisjes ligt dat getal zelfs nog lager. Kinderen die wel naar school gaan maken hun opleiding vaak niet af. Veel van deze kinderen werken al vanaf zeer jonge leeftijd. Dalits vallen buiten het kastestelsel en worden in India gezien als de allerlaagste sociale klasse. Ze hebben geen land en leven vaak in diepe armoede. Ouders zijn zich niet altijd bewust van het belang van onderwijs voor hun kinderen en op school worden dalit kinderen vaak buitengesloten.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we ervoor zorgen dat meer dalit kinderen naar school gaan en dat schoolverlaters terug naar school komen. We richten ons op zes dorpen in en om Siluvaipuram in het zuiden van India. In totaal verwachten we zo’n 380 kinderen te bereiken tussen zes en dertien jaar (evenveel meisjes als jongens) en 175 jongeren tot achttien jaar. Deze groep krijgt ondersteuning bij het uitstippelen van hun loopbaan en het vinden van werk. Indirect bereiken we hiermee zo’n 3.040 mensen: ouders en andere gezinsleden. Het effect op de langere termijn is nog groter, omdat ook toekomstige generaties ervan zullen profiteren dat nu meer kinderen naar school gaan. Deze toekomstige ouders leren immers de waarde van onderwijs kennen en zullen voor hun kinderen meer willen.

Hoe doen we dat?

Allereerst is het van belang dat de lokale gemeenschappen gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen. Om de ouders en kinderen bij het project te betrekken, organiseert onze lokale partner Deepam Trust voorlichtingsbijeenkomsten in de zes dorpen. Daarop volgt een intensieve campagne om zoveel mogelijk ouders te stimuleren hun kinderen bij de school in te schrijven. 
Het schoolgebouw, eigendom van de St. Lourdes kerk, is totaal vervallen en zal worden gerenoveerd en ingericht. Er komen twee toiletten, een voor jongens en een voor meisjes. 
Een groep van 75 dalit jongeren krijgt een beroeps- en studiekeuzetraining. Deepam organiseert zomerkampen, waar zo’n honderd kinderen hun talenten kunnen ontdekken en persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dit project wordt uitgevoerd door onze Indiase partner Deepam Trust in samenwerking met de parochie van de St. Lourdes kerk, eigenaar van het nu nog vervallen schoolgebouw.

Doneer nu aan dit project