Continent
Azië
Land
India
Doelgroep
vrouwen en kinderen
Thema
Welzijn
1 maart 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage
€ 29.000

Wat is er aan de hand? 

Jaleswar (in de oostelijke provincie Odisha) is een arm en op velerlei terreinen achtergebleven gebied waar elk jaar honderden arme meisjes en vrouwen door toedoen van mensenhandelaren verdwijnen in een circuit van moderne slavernij. Onder het mom van een huwelijk of een baan in de grote stad worden ze weggelokt uit hun dorp, of verkocht door hun ouders en eindigen ze in een uitzichtloze situatie van uitbuiting. Er zijn vele redenen waarom deze vrouwen en meisjes als een sociale en economische last worden gezien, en daarmee een makkelijke prooi. Zo spelen armoede, werkeloosheid, gebrek aan onderwijs, ongelijkheid tussen man en vrouw, traditie van bruidsschatten en de aantrekkingskracht van de grote stad ieder hun eigen rol.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we bereiken dat de zeventien dorpen in het gebied van Jaleswar met ruim 39.000 inwoners, een veiliger gebied wordt voor mogelijke slachtoffers, zoals tienermeisjes, kinderen, weduwen en gescheiden vrouwen.
Daarvoor is het nodig dat de dorpen zicht krijgen op het gevaar van vrouwenhandel en op de mogelijkheden die er zijn om het tegen te gaan, zodat er een einde komt aan de mensenhandel in dit gebied.
Onze lokale partner Sangrami Voluntary Organisation heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van lokale gemeenschappen hoe vrouwenhandel en uitbuiting tegen te gaan, en in de opvang en het op eigen benen zetten van kwetsbare groepen.

Hoe doen we dat?

Naast het in kaart brengen van (potentiële) slachtoffers en betrokkenen worden er ‘local safety networks’ opgericht; netwerken van dorpsbewoners die zich actief inzetten voor het tegengaan van vrouwenhandel. Sangrami en deze netwerken geven informatie aan politie en gemeente over mensen- en vrouwenrechten en over wetten gericht op mensenhandel, om de mensen meer bewust te maken van vrouwenhandel.
Om de veelal ongeletterde vrouwen toe te rusten, volgen zij taal- en rekenlessen. Verder worden er zelfhulpgroepen opgezet met trainingen op het gebied van sparen, boekhouden en inkomstenverwerving.
De teruggekeerde en mogelijke slachtoffers en hun families worden begeleid door gesprekken, gezondheidszorg, voeding voor de kinderen, en steun bij scholing en werk. 

Uw bijdrage maakt het verschil!

Doneer nu aan dit project!