Eenoudergezinnen economisch zelfstandig maken in Zambia

Het district Mbala in Zambia heeft nog altijd ernstig te lijden onder de hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden begon. De meeste mensen leven in armoede en werkgelegenheid is er nauwelijks. Het Households in Distress programma helpt driehonderd alleenstaande (pleeg)ouders met hiv om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Wat is er aan de hand?

Dertig jaar geleden brak in Afrika een hiv/aidspandemie uit. Ook Mbala, een van de armste districten van Zambia, werd hierdoor ernstig getroffen. De ziekte maakte de meeste slachtoffers onder de actieve bevolking tussen 15 en 45 jaar, wat de toch al zwakke economie onder druk zette. Een hele generatie werd praktisch weggevaagd, honderdduizenden kinderen groeien op als (half) wees, opgevangen door familie. Met het Households in Distress-programma (HID) willen de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria de gevolgen van hiv/aids verminderen en armoede bestrijden. Het programma ondersteunt onder meer weeskinderen, gehandicapten, aidspatiënten en mensen die met hiv zijn besmet. De zusters willen al deze mensen zo snel mogelijk op eigen benen zetten. 

Wat willen we bereiken? 

Dit project richt zich op driehonderd mannen en vrouwen die besmet zijn met het hiv-virus, hun partner hebben verloren of alleenstaande (pleeg)ouder zijn en een laag inkomen hebben. Gemiddeld telt hun huishouden zes tot acht personen. Het doel is hun onafhankelijkheid te vergroten door hen te leren hoe ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Hoe doen we dat?

De deelnemers aan dit project leren hoe je een eigen onderneming start of uitbreidt. Ze kunnen een starterspakket krijgen om een landbouwbedrijfje op te zetten. Ook leert een aantal deelnemers hoe je een viskwekerij opzet. Als ze een vijver graven krijgen ze een paar honderd kleine visjes om op te kweken. Na drie jaar weten de deelnemers voldoende inkomen te verdienen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal bereiken we met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio, waarvan 12.600 indirect.

Doneer nu aan dit project