Continent
Afrika
Land
Kenia
Doelgroep
Jongeren
Thema
Onderwijs
Werk en inkomen
1 maart 2021 t/m 28 februari 2022
Bijdrage
€ 10.437

Wat is er aan de hand?  

In de sloppenwijk Huruma is het merendeel van de jongeren werkloos. Veel jongeren groeien op in eenoudergezinnen, hebben veel problemen thuis en geen toegang tot onderwijs. De lockdown in het afgelopen jaar heeft de situatie verergerd met meer armoede tot gevolg. De organisatie Hands of Care and Hope (HCH) geeft de jongeren die opgroeien in Huruma een kans op een goede opleiding en hiermee op een baan. Er is echter meer nodig om het gat tussen de jongeren en de maatschappij te overbruggen. 

Wat willen we bereiken?   

HCH pakt armoede aan door middel van onderwijs en ontwikkelingsprogramma’s.  Zo kunnen er jaarlijks 200 jongeren uit de sloppenwijk een beroepsopleiding volgen. Gezien de moeilijke omstandigheden van deze jongeren, is een opleiding alleen niet voldoende. De jongeren missen ook belangrijke sociale vaardigheden. Daarom volgen zij eerst een basisprogramma; hier komen onderwerpen aan bod als omgaan met geld, drugs en alcoholgebruik, tijdsplanning, omgaan met conflicten en normen en waarden. Na het afronden van dit programma kunnen de jongeren starten met een beroepsopleiding, bijvoorbeeld tot kok, kleermaker of verpleegster. Om dit succesvol te laten verlopen biedt dit project een goede ondersteuning. 
Tijdens de lockdown kwam er in eerste instantie een einde aan alle activiteiten, hierdoor verslechterde de situatie van de jongeren dramatisch. Gelukkig kwam er toestemming om het programma weer op te starten met 25 jongeren en met goede afspraken over hygiëne en veiligheid.  

Hoe doen we dat?

Deze groep van 25 jongeren heeft het basisprogramma afgerond en kan aan een beroepsopleiding beginnen. Dit project biedt coaching bij hun keuze voor een geschikte opleiding. Het project bekostigt ook extra onderwijs bij lees- en schrijfachterstand en de begeleiding van de jongeren door maatschappelijk werkers. De extra begeleiding is nodig bij het verwerken van trauma’s of om de band met hun familie te herstellen. Anderen krijgen hulp om af te kicken van alcohol of drugs. 
Help met dit project het gat naar de maatschappij voor deze jongeren te overbruggen.

Doneer nu aan dit project