Beroepsopleidingen en bewustwording voor drop-out meisjes in India

Dit is een project van Vastenactie

Beroepsopleidingen en bewustwording voor drop-out meisjes in India

Armoede is veelvoorkomend in de deelstaat Arunachal Pradesh in Noordoost-India, in het bijzonder in de rurale gebieden. De economische ontwikkeling van India heeft niet veel werkgelegenheid opgeleverd op het platteland en ook de faciliteiten vanuit de overheid zijn hier niet toegankelijk. Hoger onderwijs na het afronden van de middelbare school is te duur voor de meerderheid van de inwoners van Arunachal Pradesh. 62,63% van de leerlingen maakt de middelbare school zelfs niet af, voornamelijk vanwege de slechte economische situatie en de slechte infrastructuur. De twee meest gebruikelijke paden die jongeren van het platteland volgen, zijn migreren naar andere Indiase deelstaten of thuisblijven en ongeschoold werk doen.

Seva Kendra Vocational Training Centre

Dit project wil hier verandering in brengen door beroepsopleidingen in de vakgebieden van kleermakerij en handwerk op te zetten voor meisjes en vrouwen. Binnen deze opleidingen zullen de meisjes en vrouwen ook participeren in bewustwordingsprogramma’s waarin ze persoonlijke vaardigheden en ondernemerschap kunnen ontwikkelen. De opleidingen duren een half jaar. In één jaar zullen zestig meisjes en vrouwen getraind worden en zelfstandig een degelijk inkomen kunnen genereren. Niet alleen de leerlingen zullen hiervan profiteren, maar ook hun familieleden zullen er financieel op vooruitgaan. Het opzetten van het Seva Kendra Vocational training Centre kost € 32.765. Vastenactie draagt € 9.295 bij om dit mogelijk te maken en om rurale gezinnen in Arunachal Pradesh een kansrijke toekomst te kunnen bieden in hun eigen regio.