Wat is er aan de hand?

Aan de voet van de vuilnisbelt van de stad Chinadega in Nicaragua ligt de wijk El Limonal. Met zo’n drieduizend inwoners is dit de armste wijk van de stad. De vuilnisbelt biedt werk aan de inwoners van de wijk, helaas ook aan de kinderen. Zij proberen geld te verdienen met de verkoop van oud plastic en ijzer. Intussen bedreigen het vuur, de rook en het rottende huisvuil de gezondheid van de kinderen.

De school in deze wijk, Ojo de Agua, telt ongeveer 365 leerlingen. De overheid van Nicaragua voorziet de school van rijst en bonen, zodat alle leerlingen tussen de middag warm kunnen eten. Deze schoolmaaltijden zijn belangrijk, omdat een maaltijd thuis niet altijd vanzelfsprekend is. Helaas is het eten op school weinig voedzaam, want de kinderen krijgen nauwelijks groente en fruit. Ze worden daardoor snel ziek.

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van stichting El Arbol is het verbeteren van de leef- en woonomgeving van mens en dier in Nicaragua. Dat doet ze door de economische en maatschappelijke positie van kansarme vrouwen en kinderen te versterken. El Arbol kiest hierbij bewust voor kleinschalige en duurzame projecten. 

Hoe doen we dat?

In 2016 is de stichting gestart met het opzetten van een botanische tuin bij de school Ojo de Agua. Kinderen krijgen hier onder meer les in milieueducatie en Engels en meisjes krijgen algemene voorlichting. Daarnaast is er gratis medische hulp beschikbaar voor alle inwoners van El Limonal.
In de botanische schooltuin krijgen de leerlingen van de school en de bewoners van de wijk les in het verbouwen van fruit, groente en kruiden. Ze leren vaardigheden als onkruid wieden, zaaien, composteren, bemesten en irrigeren, zodat ze op een bewuste en gezonde manier zelf voedsel kunnen produceren. De oogst uit de schooltuin verhoogt de voedingswaarde van de schoolmaaltijden. Producten die overblijven worden verkocht om de onderhoudskosten van de tuin te betalen. 

Een bijen- en vlindertuin is ook onderdeel van de botanische tuin. Inheemse bijensoorten komen nog maar weinig voor in Nicaragua. In de botanische tuin kunnen leerlingen deze bijensoorten leren kennen en zien waar honing vandaan komt. Ook leren zij welke functies bijen en vlinders vervullen in het ecologische systeem. Dit vergroot hun kennis van ecologie en hun milieubewustzijn.

Voor dit project is € 6.000,- nodig. Vastenactie zal hier € 2.000,- aan bijdragen.

Doneer nu aan dit project