Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Brazilië
Doelgroep
Boerengezinnen
Thema
Land- en mensenrechten
1 juni 2020 t/m 31 december 2022
Bijdrage
€ 50.000

Wat is er aan de hand?

Kleine boeren in de Braziliaanse deelstaat Paraiba staan voor enorme uitdagingen. Er zijn twee groepen: boeren met en boeren zonder landrechten, oftewel: aanspraak op een eigen stuk grond. De eerste groep produceert voldoende voedsel, maar krijgt nauwelijks iets verkocht. De markten waarvan zij afhankelijk zijn, worden slecht georganiseerd of zijn onbekend bij potentiële kopers. Hierdoor verdienen deze gezinnen bijna niets.

De boeren zonder landrechten produceren onvoldoende, omdat ze er de materialen niet voor hebben. Ze lopen constant gevaar om te worden verjaagd, waardoor investeren in gereedschap en andere benodigdheden riskant is. De groep verbouwt alleen snelgroeiende gewassen om in een minimaal levensonderhoud te kunnen voorzien, met ondervoeding als gevolg.

Wat willen we bereiken?

Met dit project wil Vastenactie Braziliaanse boeren ondersteunen in hun strijd voor landrechten en ze tegelijkertijd helpen om de opbrengsten van hun oogst te vergroten. Hiervoor werken we samen met Comissão Pastoral da Terra (CPT), een organisatie die zich al 32 jaar voor deze zaak inzet. Ons uiteindelijke doel is landrechten goed regelen en een betere maatschappelijke positie en een waardig bestaan voor alle boeren in Paraiba realiseren.

Hoe doen we dat?

Door kassen te bouwen, waterreservoirs aan te leggen en gereedschap te verstrekken. Zo blijft de productie op peil en krijgen de boeren meer controle over hun oogst en opbrengsten. Ook versterken we hun netwerk door informatie te delen over de locaties van markten waar zij hun producten kunnen verkopen. Hierdoor weten zowel boeren als potentiële kopers waar ze moeten zijn. Bovendien krijgen aangesloten boeren het recht om mee te beslissen over landbouwbeleid. In totaal richten we ons op een groep van ongeveer 60 gezinnen.

Steun dit project