Continent
Azië
Land
Bangladesh
Doelgroep
Volwassenen en mensen met een handicap
Thema
Werk en inkomen
1 februari 2021 t/m 31 januari 2022
Bijdrage
€ 40.000

In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen veelal van landbouw. Door klimaatverandering gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, die kwetsbare groepen extra treft. Een beroepsopleiding biedt uitkomst. 

Wat is er aan de hand?

Bangladesh, in Zuid-Azië, bestaat grotendeels uit een delta van grote rivieren die het smeltwater uit de Himalaya afvoeren, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen, met enorme overstromingen tot gevolg. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.

Wat willen we bereiken?

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden. Dit draagt bij aan het veranderen van de negatieve beeldvorming over deze groepen.
In dit project volgen 125 jongeren een beroepsopleiding naar keuze, die hen in staat stelt hun inkomen aan te vullen met minder klimaatgevoelig werk. Dit verbetert de kans op inkomenszekerheid en dus een beter leven voor de deelnemers én hun alleenstaande moeders. Een groot deel van de studenten komt uit huishoudens waar men zorg heeft voor een gezinslid met een handicap. Dit project heeft een directe impact op bijna 600 mensen.

Hoe doen we dat?

Caritas Bangladesh biedt een (technische) beroepsopleiding aan (zoals die voor elektricien, automonteur of bakker) in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding naar hen toe, met lessen die op locatie gegeven worden en met stages dichtbij huis. Het project richt zich op het creëren van werkgelegenheid voor deze groep.

Doneer aan Vastenactie en geef deze kwetsbare groepen de kans op een opleiding en betaald werk

Doneer nu aan dit project