Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Guatemala
Doelgroep
Maya-gemeenschappen
Thema
Land- en mensenrechten
1 juli 2020 t/m 31 december 2022
Bijdrage
€ 33.000

Wat is er aan de hand?

In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, geldt een officieel verbod op de bouw van waterkrachtcentrales. Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Hun toegang tot water wordt beperkt en er verdwijnt kostbare landbouwgrond. Komen ze in opstand, dan volgen er juridische stappen. Zo hangt een aantal Maya leiders op dit moment een gevangenisstraf boven het hoofd. Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen om zich tegen de bouw te verzetten.

Wat willen we bereiken?

Samen met onze lokale partner staat Vastenactie de Maya-gemeenschappen bij in hun strijd tegen de waterkrachtcentrales. We helpen ze duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast proberen we te voorkomen dat mensen die in opstand komen tegen de bouw van de waterkrachtcentrales worden gecriminaliseerd. Op die manier staan de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het energiebedrijf.

Hoe doen we dat?

Allereerst verstrekken we informatie over duurzaam gebruik van waterbronnen, onder andere door bijeenkomsten en trainingen te organiseren. Hierbij richten we ons op een groep van ongeveer 180 gezinnen. Ook verlenen we juridische bijstand aan de leiders voor wie een gevangenisstraf dreigt en onderhouden we bijvoorbeeld contacten met het Openbaar Ministerie. We staan de beschuldigde gemeenschapsleiders bij tijdens de strafrechtelijke procedure om te voorkomen dat ze onrechtmatig worden veroordeeld.

Steun dit project