Continent
Afrika
Land
Congo-Kinshasa
Doelgroep
Mensen met een handicap
Thema
Gezondheidszorg
1 januari t/m 31 december 2020
Bijdrage
€ 15.600

Mensen met een handicap worden niet altijd geaccepteerd door de samenleving in de Democratische Republiek Congo. Centre Simama biedt opvang en behandeling voor mensen met een lichamelijke en geestelijke handicap. Door de faciliteiten verder te professionaliseren en uit te breiden, wil het centrum onafhankelijk worden van giften en donaties.

Wat is er aan de hand?

Mensen met een handicap worden niet altijd geaccepteerd door de samenleving in de Democratische Republiek Congo. Ze kunnen vaak niet voor zichzelf zorgen en worden gestigmatiseerd. Bij gebrek aan medisch inzicht schrijft men deze kwalen vaak toe aan boze geesten of worden ze verdacht van hekserij. In de stad Kisangani richtte pater Martin Konings S.C.J. (1930 - 2017) Centre Simama op, waar kinderen en volwassenen met een handicap worden opgevangen en behandeld. Simama betekent ‘sta op’. Medewerkers van het centrum bezoeken en begeleiden ook families van kinderen met een handicap in afgelegen gebieden. Het centrum is sinds 1985 uitgegroeid tot een complex met zeventig medewerkers en een groot aantal (deels gehandicapte) vrijwilligers.

Wat willen we bereiken?

Het Centre Simama is voor een groot deel afhankelijk van fondsen, donaties en particuliere bijdragen. De bedoeling is dat het centrum steeds meer in de eigen kosten gaat voorzien door eigen inkomsten te genereren. Dat kan door de faciliteiten verder te verbeteren en uit te breiden. 

Hoe doen we dat?

Betere faciliteiten trekken meer betalende patiënten uit de stad aan. Daarom wordt de afdeling voor fysiotherapie geprofessionaliseerd. Het centrum wil zich richten op lesgeven, opleiden en begeleiden van fysiotherapeuten en een start maken met een afdeling ergonomie. Voorts is er een verzoek om bij te dragen in de reparatiekosten van een röntgenapparaat. Met dit apparaat worden betaalde opdrachten uitgevoerd voor regionale ziekenhuizen. Zodra het apparaat hersteld is, brengt dit weer de nodige financiële middelen op. Daarnaast is het de bedoeling een speciale afdeling op te zetten voor baby's en kinderen met een handicap. Al deze activiteiten dragen ertoe bij dat Centre Simama een groter regionaal bereik krijgt en meer eigen inkomsten genereert.

Doneer nu aan dit project