Wat is er aan de hand?

Al ruim een jaar is het gevreesde ebola-virus weer terug in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Het is de tiende uitbraak sinds 1976. De recente uitbraak is begonnen in Beni en heeft zich inmiddels verspreid over een groot aantal dorpen en gemeenschappen in de provincies Noord Kivu en Ituri. Het aantal besmettingen neemt gestaag toe, vooral in afgelegen gebieden waar weinig tot geen medische voorzieningen zijn. Zo werden er in juli 2019 253 ebola-besmettingen geconstateerd in verschillende gebieden. 

De recente uitbraak levert serieuze gezondheidsrisico’s op voor de naastgelegen provincies én voor buurlanden als Oeganda, Burundi en Zuid-Soedan. Het oosten van Congo is namelijk een onrustig gebied, waar veel gewapende conflicten en geweld plaatsvinden. Dat maakt de gezondheidszorg moeilijk én verdrijft mensen uit hun dorpen: er zijn naar schatting 4,5 miljoen Congolezen binnen de DRC op de vlucht voor het geweld. Dat vergroot het risico op de verspreiding van ebola naar naburige provincies en buurlanden aanzienlijk. Ook traditionele begrafenisrituelen en gebrek aan kennis over besmettingsgevaar en nieuwe vaccins werken verspreiding van de ziekte in de hand. 

Ebola heeft grote gevolgen voor de lokale gemeenschappen: mensen worden ziek en kunnen overlijden, maar het kan ook leiden tot voedseltekorten en prijsstijgingen omdat de productiviteit van de bevolking afneemt en grenzen gesloten worden. Daardoor wordt import van voedsel uit andere gebieden onmogelijk.

Wat willen we bereiken?

We willen binnen de gemeenschappen in Goma en Bukavu meer bewustzijn en kennis over ebola realiseren. Daarnaast willen we de mensen in door ebola aangetaste gemeenschappen helpen zelf weer in hun levensonderhoud te voorzien. In de omgeving van Pygmy tenslotte, willen we mensen voorzien van schoon water. Daar is nu gebrek aan. 

Hoe doen we dat? 

We (her)bouwen waterpunten, zorgen voor hygiënepakketten en leren lokale leiders het belang van goede hygiëne. Daarnaast helpen we de meest kwetsbare leden van de gemeenschappen in hun levensonderhoud te voorzien. Dit gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van de lokale en individuele omstandigheden. Verder zorgen we in gebieden waar ebola heerst voor publiekscampagnes en leiden we lokale leiders op, zodat er meer kennis en bewustzijn ontstaat over de infectie. We werken hiervoor samen met de Engelse caritasorganisatie Cafod. 

Vastenactie draagt € 20.000 bij aan dit project. 

Doneer nu aan dit project