Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Ecuador
Doelgroep
Kansarme groepen
Thema
Vrede en verzoening
1 maart 2021 t/m 28 februari 2022
Bijdrage
€ 35.050

Wat is er aan de hand?

Al voor Covid-19 heerste in Latijns-Amerika op veel plaatsen grote sociale en politieke onrust, zoals bijvoorbeeld een dramatische politieke impasse in Venezuela met miljoenen vluchtelingen als gevolg; de guerrillastrijders in Colombia zijn terug; een economische crisis in combinatie met een gezondheidscrisis schudt Argentinië; er zijn politieke spanningen in Peru, Uruguay en Brazilië, waar veel mensen ontevreden zijn over de huidige ultrarechtse regeringen. In Brazilië stapte de hele legertop op, omdat het zelfs hen te gek werd. De media besteden echter weinig aandacht aan deze problemen, want in de meeste Latijns-Amerikaanse landen zijn de media in handen van de politieke en economische machthebbers. En die hebben daar geen belang bij. De stem van gewone mensen wordt niet gehoord. Ook onderwerpen als cultuur, onderwijs, duurzaamheid en rechten van burgers komen nauwelijks aan bod in de media. 

Wat willen we bereiken?

SIGNIS ALC is een katholieke organisatie in Latijns-Amerika, die ICT en media-educatie inzet voor een rechtvaardiger samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ze leren communicatiemedewerkers hoe je eerlijke berichtgeving maakt om de publieke opinie te beïnvloeden. Wie weet wat er speelt in de samenleving, is beter in staat zich in te zetten voor het verbeteren van zijn situatie. Met dit project willen we gewone burgers bewust maken van onderwerpen die er voor hen toe doen. Door aandacht te besteden aan hun cultuur en tradities dragen we bij aan hun gevoel van eigenwaarde. Uiteindelijk gaat erom dat inwoners zich ervan bewust worden dat ze waardevolle burgers zijn. Dat ze, net als ieder ander, recht hebben op respect, rechtvaardigheid en de vrijheid om zich uit te spreken. 

Hoe doen we dat?

Honderd jonge mensen uit tien verschillende landen in Latijns-Amerika leren hoe je web-radio maakt, met kwalitatief goede documentaires die zijn bedoeld voor alle inwoners van de deelnemende landen. Honderd jonge radiomakers uit tien verschillende landen (evenveel vrouwen als mannen) krijgen via SIGNIS ALC een professionele opleiding. Ze leren alles wat nodig is om radioprogramma’s te maken en via internet te streamen: techniek, organisatie en het maken van content. De deelnemers krijgen media-educatie en training in wereldburgerschap. Daarin ontwikkelen ze vaardigheden als het interpreteren van informatie, kritisch denken en het bevorderen van solidariteit en dialoog. Naar verwachting bereiken de web-radio programma’s minimaal tienduizend luisteraars.

Doneer nu aan dit project