Wat is er aan de hand?

In het zuidoosten van Zuid-Soedan leven verschillende etnische groepen, die zijn verwikkeld in conflicten over veeroof en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, zoals graasland en water. Hierbij vallen vaak doden. Het gebied behoort tot de armste en minst ontwikkelde plekken van het land. Scholen en gezondheidsklinieken zijn er nauwelijks en de infrastructuur is gebrekkig. Binnen de gemeenschappen bestaat grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Geweld tegen vrouwen en gedwongen uithuwelijking van jonge meisjes zijn aan de orde van de dag. Meisjes gaan in de regel niet naar school. 

In 2005 stichtte de Zuid-Soedanese emeritus bisschop Parida Taban in dit gebied een vredesdorp. Het Holy Trinity Peace Village Kuron is een plek voor samenkomst, vrede, verzoening en hoop. Inmiddels staan er een lagere school, een kliniek en een gemeenschapshuis. Ook zijn er verschillende projecten op het gebied van landbouw en praktijkonderwijs gestart. Voor zijn vredeswerk ontving bisschop Taban in 2018 In Nederland de Four Freedom Awards.

Wat willen we bereiken?

Onderwijs aan meisjes draagt bij aan het verminderen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Onderling begrip tussen de etnische groepen vergroot de kans op vrede. Daarom is in het vredesdorp de St. Thomas kostschool opgericht, waar jongens én meisjes van verschillende etnische groepen leren samenleven met wederzijds respect. Inmiddels telt de school 60 meisjes en 219 jongens. De leefomstandigheden voor de meisjes zijn echter armoedig, ze slapen veelal op de grond. Ook goede sanitaire voorzieningen ontbreken: voor 60 meisjes zijn er maar twee badkamers en die verkeren ook nog in slechte staat.  

Hoe doen we dat?

Om ervoor te zorgen dat ook de meisjes naar deze school mogen komen, bezoeken medewerkers van het vredesdorp gezinnen in de verschillende gemeenschappen. Ze leggen ouders uit waarom onderwijs belangrijk is voor hun dochters. Dankzij deze inzet laten steeds meer ouders hun dochters naar school gaan. Voor het verbeteren van de leefomstandigheden op de St. Thomas school worden stapelbedden en matrassen aangeschaft. De sanitaire voorzieningen worden gerenoveerd en uitgebreid. Hiervoor is€ 12.000,- nodig. 

Vastenactie zal hier € 4.000,- aan bijdragen.

Doneer nu aan dit project