Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Bolivia
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 maart 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage
€ 31.700

Wat is er aan de hand?

De vele Indiaanse families die in het Andesgebergte, in het Zuid-Amerikaanse Bolivia wonen, leven in grote armoede. Het gebied is moeilijk toegankelijk, goede wegen ontbreken en veel families en openbare gebouwen, zoals scholen, beschikken niet over elektriciteit. Landbouw en veeteelt zijn moeilijk in dit hooggelegen, harde klimaat, en staan door klimaatverandering en erosie nog meer onder druk. De Indiaanse bevolking moet het hoofd bieden aan periodes met strenge vorst, hagelbuien en meer perioden van droogte. De traditionele gewassen zijn hier slecht tegen bestand, met magere oogsten en honger als gevolg.

Wat willen we bereiken?

Het project heeft als doel om de inheemse bevolking te ondersteunen op het gebied van landbouw, zodat zij voor hun eigen voedsel en inkomen kunnen zorgen. Ook is belangrijk dat de gewassen die ze gebruiken de erosie indamt, zodat de vruchtbare grond behouden blijft.   
Voserdem, de lokale partner van Vastenactie, zorgt voor de aankoop en teelt van fruitbomen en groentes die beter bestand zijn tegen het harde en veranderende klimaat in de hooglanden van de Andes. Voserdem is al jarenlang actief in dit gebied en heeft in samenwerking met scholen en lokale overheid diverse landbouwprojecten succesvol opgezet.
Bij het project zijn 80 families betrokken die wonen in vijf verschillende dorpen in het Andesgebergte, in de provincies Cochabamba en Potosi. In totaal bereikt het project 330 mensen.

Hoe doen we dat?

De families ontvangen fruitbomen en groente die bestand zijn tegen het strenge klimaat. Daarnaast zetten we eenvoudige (broei)kassen en tenten neer en leggen we irrigatiesystemen aan, zodat de mensen minder afhankelijk zijn van het weer en ook hagel, droogte en extreme kou beter het hoofd kunnen bieden. 
Tenslotte krijgen de families via onze lokale partner voorlichting over effectieve, biologische landbouwmethoden, waterbeheer en verkoop van oogst. 
 

Steun dit project