Continent
Azië
Land
India
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 juli 2021 t/m 30 juni 2022
Bijdrage
€ 35.280

In Dindigul, Zuid-India, maakt droogte het voor kleine boeren onmogelijk om groente te verbouwen en van hun land te leven. Duurzame, kleinschalige landbouw en herbebossing herstelt hun landbouwgrond en hun mogelijkheden.

Wat is er aan de hand?  

Een groot deel van de bevolking in India is voor haar levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Juist deze sector is gevoelig voor klimaat en klimaatveranderingen. Zo is in het district Dindigul, in Zuid-India, het grondwaterpeil tientallen meters gedaald. De boeren verbouwden er groenten en bloemen, maar het gebrek aan water verdreef ze van hun land. Ze worden gedwongen om werk te zoeken in op de westerse markt gerichte kledingfabrieken en soortgelijke industrieën. Werk met weinig perspectief.

Wat willen we bereiken? 

Met dit project willen we vijftien dorpen in het district Dindigul in Zuid-India, en daarmee 10.000-12.000 inwoners, helpen weer van hun land te leven. De inwoners, met name kleine, vaak arme landloze boeren worden bij het project betrokken. Ze leren hoe ze op een duurzame en biologische manier hun land kunnen bewerken en hoe ze snelgroeiende bossen kunnen aanleggen die helpen het ecosysteem te herstellen. Onze lokale partner SIMCODESS wil er ook voor zorgen dat meer districten deze werkwijze zullen omarmen en dat mensen en dieren ook op de lange termijn van het land kunnen leven. 

Hoe doen we dat?  

Een selectie uit de activiteiten van onze lokale partner:

  • In elk dorp wordt een Green Earth Team van vijf vrijwilligers gevormd en getraind op het gebied van klimaatverandering, het planten van bomen en het vasthouden van regenwater.
  • Per dorp worden vier hoofdboeren opgeleid in duurzame biologische landbouw.
  • Er wordt een aantal kleine dammen gebouwd voor het opvangen en vasthouden van regenwater zodat dit beschikbaar blijft voor de landbouw.
  • Er worden zes bossen met jonge boompjes aangelegd en er worden ruim 20.000 zaden van de Palmyra boom gezaaid. Als de bomen eenmaal voldoende gegroeid zijn, kunnen ze met hun wortels water vasthouden.
  • Op scholen wordt een Boomplantdag georganiseerd en tien scholen worden betrokken bij grootschaliger boomplantactiviteiten.
  • Om de boeren en hun gemeenschappen te informeren wordt een campagne georganiseerd met ondersteuning van plattelandskunstenaars, lokale jongeren, bijeenkomsten en campagnemateriaal.