Continent
Azië
Land
Pakistan
Doelgroep
Plattelandsgezinnen
Thema
Voedselzekerheid
15 juni 2021 t/m 14 juni 2022
Bijdrage
€ 40.730

Arme boer(inn)en en hun gezinnen in de provincie Multan, Pakistan kunnen door de droogte als gevolg van klimaatverandering nauwelijks van hun land leven. Gewassen die tegen de droogte kunnen en aangepaste landbouwmethoden bieden uitkomst. 

Wat is er aan de hand?

De landbouw in Pakistan levert een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen. De landbouwsector kampt echter met grote problemen zoals droogte en uitputting van de bodem. Dit bedreigt het levensonderhoud van veel arme boerengezinnen. Zo ook in de Punjab, in het oosten van Pakistan. Om er voor te zorgen dat het land voldoende opbrengt en de mensen van hun land kunnen leven, zijn er veranderingen nodig. Een van de oplossingen is het overstappen naar gewassen en landbouwmethoden die zijn opgewassen tegen de droogte. De meeste boeren zijn echter ongeschoold en weten niet hoe ze op een andere manier hun land kunnen bebouwen.

Wat willen we bereiken?  

Met dit project helpen we 200 gezinnen om weer van hun land te kunnen leven. Een aantal gezinnen heeft helemaal geen land en werkt als landarbeider bij anderen. Ze krijgen hulp om land te pachten zodat ze ook zelfstandig kunnen boeren. Ze leren hoe zij hun grond op een duurzame manier kunnen bewerken en daarmee meer en gevarieerder groenten en fruit kunnen oogsten. Naast dat ze groenten en fruit voor hun eigen gezin kunnen verbouwen, kunnen ze wat ze zelf niet nodig hebben verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen aanzienlijk. Indirect hebben 1500 mensen baat bij dit project. Onze lokale partner ODP wil dit project opzetten als een coöperatie, waarbij het voor de landeigenaren en pachters voordelig is om hun land te delen en waarbij de kleine boeren over een lange periode van hun stukje grond kunnen leven.

Hoe doen we dat?

  • 200 arme plattelandsgezinnen krijgen de beschikking over 5 hectare grond om die gezamenlijk als coöperatie te bebouwen.
  • De gezinnen krijgen ondersteuning bij het geschikt maken van de landbouwgrond en de aankoop van zaden, fruitboompjes,  kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
  • De gezinnen leren op basis van inheemse kennis hoe zij hun voedsel op een duurzame en gevarieerde manier kunnen verbouwen.
  • 200 plattelandsvrouwen krijgen een training waarin ze leren hoe ze een landbouwbedrijfje kunnen opzetten en onderhouden.
  • 120 plattelandsvrouwen leren hoe ze andere vrouwen kunnen betrekken bij de nieuwe landbouwmethoden.
  • De 40 armste gezinnen krijgen 4 stuks pluimvee.