Wat is er aan de hand?

Voor de burgeroorlog in Burundi hadden de meeste boerengezinnen eigen kleinvee, zoals geiten, schapen en konijnen, om hun families te onderhouden. De mest van het eigen vee gebruikten ze voor de landbouw. Tijdens de burgeroorlog, tussen 1993 en 2005, is veel vee gestolen en werd mest flink duurder. Veel gezinnen zijn daardoor in armoede vervallen en raken ondervoed, waardoor zij vatbaarder worden voor ziektes. De armoede en trauma’s van de oorlog leiden ook tot andere problemen, zoals alcoholisme, prostitutie, analfabetisme en toenemend geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Wat willen we bereiken?

ASODEV is een collectief van vrouwen in Burundi, met inmiddels 65 leden en meer dan 50 vrijwilligers. Met dit project wil ASODEV 150 extreem arme gezinnen in staat stellen zichtzelf te onderhouden en weer een toekomst op te bouwen.

Hoe doen we dat?

Deze gezinnen krijgen van ASODEV een startkapitaal in de vorm van konijnen en kippen. Die hebben weinig voedsel en grond nodig, waardoor het gemakkelijk is ze te onderhouden. Met het nieuwe kleinvee kunnen deze gezinnen hun dieet verbeteren en hun inkomsten vergroten. Ook leren niet-schoolgaande jongeren via dit project om kippenhokken te maken. Zo leren ze een vak en kunnen ze zelf geld verdienen. Daarnaast krijgen de gezinnen landbouwtrainingen en leren ze weer om zelf mest te maken, waarmee ze de kwaliteit van hun landbouwgrond verhogen. Op die manier verbeteren de gewassen en daarmee de voeding van deze gezinnen. Met het extra inkomen dat ze op deze manier verdienen, kunnen de gezinnen wat geld opzij leggen voor onderwijs, gezondheidszorg en andere basisbehoeften. 

Vastenactie draagt € 12.500 bij aan dit project.

Doneer nu aan dit project