Continent
Afrika
Land
Burkina Faso
Doelgroep
Vluchtelingenkinderen
Thema
Onderwijs
1 december 2019 t/m 30 november 2020
Bijdrage
€ 49.500

Wat is er aan de hand?  

Aan de grens met buurland Mali zijn diverse terroristengroepen actief. Door het voortdurende geweld tegen burgers is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dit heeft veel impact op het onderwijs, want vele kinderen en jongeren kunnen niet meer naar school doordat scholen in brand zijn gestoken en leraren bedreigd worden. Ook geeft het druk op de scholen en leraren van de plekken waar ze heen vluchten. 
De plaats Tougan, waar het project zich bevindt, is een veilige plek waar veel vluchtelingen naartoe trekken.
De parochie Notre Dame de l’Assomption in Tougan beheert een tweetal basisscholen. De parochie wil de vluchtelingenkinderen graag opvangen en lesgeven.  

Wat willen we bereiken?   

De parochie is in 2019 begonnen met extra lessen voor de vluchtelingenkinderen. Allereerst in de klaslokalen  van de basisscholen en verder in bestaande ruimtes van de parochie. De lokalen waar normaal alfabetiseringslessen plaatsvinden en de grote vergaderzaal van de parochie worden gebruikt als tijdelijke klaslokalen. Parochianen hebben materialen geleend en gehuurd en er is veel werk verzet. Het blijft wat behelpen want in een lokaal voor 40 kinderen zitten er nu 70, ook zijn er maar drie wc’s voor 300 kinderen. Ondanks de vele beperkingen was het initiatief een succes! 
Om het lesgeven voort te kunnen zetten is dringend behoefte aan extra lokalen, aan banken en stoelen en meer sanitair. 

Hoe doen we dat?

Met de geplande bouw van drie extra lokalen, en het voorzien in 150 tafelbanken om de lokalen in te richten, komt er meer ruimte voor de leerlingen. De uitbreiding van het sanitair met acht wc’s voor leerlingen en docenten zorgt daarnaast voor een hygiënischer en meer toegeruste plek om vluchtelingenkinderen en lokale kinderen les te geven.
Met uw donatie helpt u de parochie in Tougan haar missie handen en voeten te geven!

Steun dit project!