Continent
Midden-Oosten
Land
Palestijnse gebieden
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 maart 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage
€ 39.000

Wat is er aan de hand?   

De provincie Jenin, waar het project start, kent de hoogste werkeloosheidscijfers (21 procent) van de elf provincies op de Westbank én een hoge voedselonzekerheid. De bevolking is grotendeels afhankelijk van landbouw, maar boeren hebben vaak niet voldoende financiële middelen om het land te bebouwen.
Landbouw is een kwetsbare sector die het meest geraakt wordt door de politieke situatie: vanwege grensconflicten is er onder andere beperkte toegang tot water. Daarnaast is door de klimaatverandering de regenval wisselvalliger, wat een negatieve invloed heeft op de opbrengsten van de akkers. Verder zijn de boeren niet verzekerd bij natuurrampen, is er concurrentie en weinig samenwerking tussen de Palestijnse boeren onderling en zijn er goedkope producten uit het buurland. Dit alles leidt tot weinig inkomsten bij de verkoop van de producten.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om in zeven dorpen in Marj Ebin Amer in Jenin de voedselzekerheid te verbeteren. Dit door (het opzetten van) veertien kleine landbouwbedrijfjes te ondersteunen. Deze bedrijfjes zorgen voor inkomen, werk en goede voeding. Het project komt ten goede aan 84 mannen, vrouwen en kinderen uit veertien boerengezinnen. Bij de selectie is gekeken naar de betrokkenheid van vrouwen, jongeren en diegenen die het meest last hebben van de scheidingsmuur tussen Israël en de Westbank, omdat zij het meest kwetsbaar zijn. 
De lokale caritasorganisatie Caritas Jeruzalem voert het project uit met hulp van Adventsactie. Het project bouwt voort op de ervaringen van een vorig project om de lokale economie in Jenin te versterken. 

Hoe doen we dat?

De veertien gezinnen krijgen elk een startbedrag van € 2.200,-. Landbouwexperts verzorgen vier trainingssessies op het gebied van duurzame landbouwtechnieken. In het kader van bijscholing volgen ook 21 deelnemers uit het vorige project van Caritas Jeruzalem deze trainingssessies. 
Om de deelnemers te leren hoe ze hun onderneming ook op de lange termijn succesvol kunnen leiden, krijgen ze trainingen op het gebied van ondernemerschap, financiën, verkoop en marketing. Zo leren zij de opbrengsten van hun akkers voor een goede prijs te verkopen.
Er zullen ook uitwisselingsbezoeken plaatsvinden, zodat de deelnemers de gelegenheid krijgen goede voorbeelden uit ecologische en organische landbouw te zien en ervaringen met andere boeren uit te wisselen.
 

Steun dit project