Continent
Afrika
Land
Oeganda
Doelgroep
Vrouwelijke vluchtelingen
Thema
Werk en inkomen
1 januari t/m 31 december 2022
Bijdrage
€ 5.750

Wat is er aan de hand?

In het noorden van Oeganda woedde tussen 1985 en 2006 een uiterst gewelddadige burgeroorlog. Het grootste deel van de bevolking werd van huis verdreven en verbleef jarenlang in vluchtelingenkampen. Vanaf 2006 keerden zij geleidelijk aan terug naar hun dorpen. De totale verwoesting van huizen en land, de armoede en hun afhankelijkheid van voedselhulp, maakten het moeilijk hun oude leven weer op te bouwen. De parochie van Kitgum werkt nauw samen met de overheid op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en opvang en ondersteuning van vluchtelingen. De parochie onderhoudt ook nauwe contacten met het nabijgelegen vluchtelingenkamp Paluda, waar Zuid-Soedanese vluchtelingen verblijven.

Wat willen we bereiken?

Vorig jaar volgden twintig vrouwen uit Kitgum een intensief agrarisch trainingsprogramma. Zij delen hun kennis nu met andere vrouwen uit hun gemeenschap, zodat ze samen de voedselproductie kunnen verbeteren om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Dit jaar is het de bedoeling vrouwen uit verder van Kitgum gelegen vluchtelingendorpen ook deze kans te bieden.

Hoe doen we dat?

Veertig vrouwen uit vluchtelingendorpen tot zo’n 70 kilometer van Kitgum krijgen gedurende vijf maanden een interne training op het gebied van landbouw en ondernemersvaardigheden. Na de training blijven de vrouwen in dienst bij de parochie van Kitgum. Elk van deze vrouwen gaat op haar beurt negen andere vrouwen trainen. Daanaast kunnen ze wat producten op hun eigen grond verbouwen, voor extra voedsel en inkomsten.

De parochie Sint Jozef in Oisterwijk voert campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van €17.250,-. Hiervan wordt €11.500,- bijeengebracht door de parochies. Vastenactie legt daar €5.750,- bij.

DONEER NU AAN DIT PROJECT