Continent
Azië
Land
Pakistan
Doelgroep
schoolkinderen
Thema
Onderwijs
12 januari 2019 t/m 30 november 2020
Bijdrage
€ 38.000

Wat is er aan de hand?

In Pakistan worden christenen en andere religieuze minderheden gediscrimineerd om hun geloof. Christelijke kerken en gelovigen worden geregeld aangevallen. Niet-moslims worden ten onrechte aangeklaagd wegens godslastering, omdat ze de profeet Mohammed zouden hebben beledigd. Zij worden meestal zonder bewijs veroordeeld en krijgen geldboetes of lange gevangenisstraffen en soms zelfs de doodstraf. De Human Friends Organization (HFO) is een non-profit organisatie die streeft naar godsdienstvrijheid en wederzijds begrip, tolerantie en gelijkheid tussen (mensen van) verschillende religies. In Youhanabad, een achterstandswijk in de stad Lahore, woont de grootste christelijke gemeenschap van de stad. In 2017 richtte de HFO er de Allama Paul Higher Secondary School op, voor jongens en meisjes van 4-16 jaar. De school heeft inmiddels 925 leerlingen, waarvan de helft geen schoolgeld hoeft te betalen, om dat hun ouders te weinig inkomen hebben. Veel ouders hebben ook geen geld voor lesboeken en leermiddelen, waardoor veel leerlingen uitvallen en terechtkomen in fabrieken waar ze kinderarbeid verrichten.

Wat willen we bereiken?

Kinderen hebben een fundamenteel recht op onderwijs. HFO wil dat de kinderen uit arme en achtergestelde gezinnen in Youhanabad de kans krijgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs te volgen. Gebrek aan leermiddelen is een probleem: op school doen drie kinderen samen met één lesboek. Het doel van dit project is schooluitval te voorkomen en te zorgen dat alle leerlingen hun eigen lesboeken, schriften en pennen krijgen.

Hoe doen we dat?

Met steun van Vastenactie schaft HFO lesmaterialen aan voor alle leerlingen. Zij kunnen dan ook thuis huiswerk maken. Dertig leraren krijgen onderwijsmiddelen en ook worden veiligheidsmaatregelen genomen om leerlingen te beschermen tegen terroristische aanvallen. Na elk schooljaar leveren de leerlingen hun boeken in, zodat een volgende klas ze weer kan gebruiken. De kinderen (en hun ouders) leren hoe je zuinig omgaat met boeken. Zo leren ze meteen om te delen en te zorgen voor anderen.  

Doneer nu aan dit project