Continent
Afrika
Land
Togo
Doelgroep
Schoolkinderen en jonge schoolverlaters
Thema
Onderwijs
Werk en inkomen
1 december 2020 t/m 30 november 2021
Bijdrage
€ 49.600

Wat is er aan de hand?

In Togo, in West-Afrika, leeft 50% van de bevolking onder de armoedegrens. Er zijn echter lichtpuntjes, want het land heeft de afgelopen jaren krachtig ingezet op herstel van de economie, landbouw en de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, maar er zijn nog veel uitdagingen. In de streek Kovié bijvoorbeeld, in het zuiden van Togo, eten de kinderen van drie basisscholen 's middags niet en sommigen lopen ruim vijf kilometer van en naar school. Daarom gaan niet alle kinderen naar school of vallen ze voortijdig uit. Jongeren die de school voortijdig verlaten, hebben grote moeite een baan te vinden. 

Wat willen we bereiken?      

Het Vastenactie-project zorgt voor een schoolkantine voor de leerlingen in Kovié. Het doel is dat de schoolkinderen (gezonde) voeding krijgen, dat daardoor hun leerprestaties verbeteren, dat er meer kinderen naar school gaan en er minder zullen uitvallen. 
Verder wordt er een boerderij opgezet die geleid zal worden door voortijdige schoolverlaters. Met de oogst en verkoop van biologische geteelde producten kunnen ze zichzelf bedruipen en de schoolkantine voorzien van groenten, mais, gierst en eieren voor de maaltijden. 

Hoe doen we dat?

Ongeveer negenhonderd basisschoolkinderen in Kovié krijgen een jaar lang één warme maaltijd per dag. 25 voortijdige schoolverlaters krijgen trainingen in biologische groenteteelt en leren pluimvee houden. Er wordt ook een waterreservoir gebouwd voor de groenteteelt en viskweek en er wordt een irrigatiesysteem op zonne-energie aangelegd. Verder ontvangen tien vrijwilligers, ouders van de leerlingen, een training in voedselhygiëne en catering om maaltijden voor de schoolkinderen te bereiden. 
Er worden ook bijeenkomsten voor de schoolkinderen georganiseerd waarbij zij zullen kennismaken met biologische landbouw en de invloed daarvan op het milieu.
 

Doneer nu aan dit project