Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Bolivia
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 maart 2022 t/m 28 februari 2023
Bijdrage
€ 32.080

Wat is er aan de hand?

In het noorden van Bolivia, hoog in de Andes, liggen geïsoleerde Indiaanse boerengemeenschappen van Quechua’s en Aymara. De wegen zijn er slecht en elektriciteit ontbreekt veelal. Door klimaatverandering en bodemerosie is er een tekort ontstaan aan water voor de gewassen en om te koken, drinken en wassen. Het wordt dan ook steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. Veel boeren trekken daarom naar de steden, waar hun een armoedig bestaan wacht in de sloppenwijken.

Wat willen we bereiken?

Om te kunnen overleven in deze veranderende omstandigheden zijn andere gewassen en  landbouwtechnieken nodig. Voserdem, de lokale partnerorganisatie van Vastenactie, ontwikkelt projecten op het gebied van zonne-energie, herbebossing, zonnekassen en landbouw. Het doel van dit project is om honger te bestrijden door de lokale voedselproductie te verbeteren, zodat de bewoners van de bergdorpen weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We willen de boeren leren de bodem te verbeteren en andere gewassen te verbouwen met nieuwe technieken.

Hoe doen we dat?

In de gemeente Sacaca wordt een (fruit)boomgaard aangelegd met een irrigatiesysteem. In deze proeftuin krijgen tenminste vijftig lokale leiders en leerkrachten een opleiding in het aanleggen van moestuinen, bodembehoud en bescherming van de omgeving. Zaden en plantenvoeding worden beschikbaar gesteld en ook komt er een website over biologische bestrijdingsmiddelen. Bij het internaat van Sacaca wordt een zonnekas gebouwd om biologische groenten voor de schoolmaaltijden te verbouwen. Daarmee willen we honger en ondervoeding bij kinderen en tieners bestrijden. Drie waterpompen op zonne-energie zorgen voor drinkwater en water om de velden en de kas te irrigeren.