Onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Irak

Dit is een project van Vastenactie

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Irak

Opvang in de regio, dat is een van de maatregelen om de reis van vluchtelingen naar Europa te beperken. Men wil naar Europa komen vanwege de veiligheid, werkgelegenheid en het goede onderwijs. Wanneer dat ook in de vluchtelingenkampen in Libanon, Jordanië en Turkije aanwezig is, dan is men sneller geneigd om daar te blijven. Op deze manier kan men ook in de buurt blijven van de achtergebleven familie en eigendommen. De Jesuit Refugee Service (JRS) heeft een aantal scholen in de grootste opvanglanden voor vluchtelingen opgericht, onder andere het ‘Frans van der Lugt Center’ in Burj Hammoud – een buitenwijk van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Een school die niet meer in gebruik was, is opgeknapt. Daar krijgen nu 350 kinderen onderwijs. Het zijn 300 Syrische en 50 Irakese kinderen, zowel moslims als christenen.

Het belang van onderwijs

De kinderen hebben behoefte aan goed onderwijs, waaronder veel taallessen (Engels, Frans en Arabisch), omdat het in het Libanese vervolgonderwijs noodzakelijk is om deze drie talen te beheersen. De kinderen hebben veel familie en vrienden verloren en gruwelijke oorlogssituaties meegemaakt. Daardoor is het communiceren voor sommige kinderen moeilijk en vertonen ze gedragsproblemen. Naast onderwijs is psychosociale begeleiding dus ook van groot belang. Vanuit het Frans van der Lugt Center vinden er huisbezoeken plaats, en via remedial teaching probeert men de wonden te helen. Het hoofd van de school benadrukt: “Deze kinderen moeten onderwijs, maar vooral ook liefde krijgen en weten dat er mensen zijn die voor hen zorgen. Onderwijs is enorm belangrijk, het biedt hoop en veiligheid.”

€ 27.000 is benodigd om alle kinderen van het Frans van der Lugt Center twee keer in het jaar van boeken, schriften, pennen en andere schoolspullen te voorzien. Vastenactie draagt € 9.000 bij om dit mogelijk te maken