Continent
Azië
Land
Indonesië
Doelgroep
Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking
Thema
Gezondheidszorg
Onderwijs
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Wat willen we bijdragen?
€ 6.250

Wat is er aan de hand?

In Indonesië beschouwt men mensen met een beperking vaak niet als volwaardige mensen. De schaamte bij de familie is groot en veel kinderen met een beperking kunnen niet naar school. In revalidatiecentrum Harapan Jaya, in Pematan Siantar op Noord Sumatra, worden kinderen en jongvolwassenen met een beperking geopereerd. Na de operatie volgt een langdurig revalidatieprogramma. Het is belangrijk dat zij gedurende deze periode onderwijs krijgen. Veel ouders kunnen de kosten hiervoor echter niet dragen. In het centrum wonen ook weeskinderen. Zij krijgen helemaal geen financiële steun van familie.

Wat willen we bereiken?

Het centrum Harapan Jaya wil de positie van mensen met een beperking in de samenleving verbeteren en bijdragen aan hun zelfredzaamheid. Daarnaast geeft het centrum voorlichting om vooroordelen over handicaps weg te nemen.

Hoe doen we dat?

Het centrum stelt kinderen en jongvolwassenen tijdens hun revalidatie in staat onderwijs te volgen en een beroep te leren. Kinderen vanaf zeven jaar gaan naar school, jongeren kunnen zelfs een studie volgen passend bij hun capaciteiten. Wanneer hun ouders hiervoor geen geld hebben, worden de kosten betaald door het Zr. Antonia-schoolfonds. De Stichting Harapan Jaya Nederland steunt dit fonds. Dankzij een goede opleiding krijgen deze jonge mensen de kans om later zelf in hun levensonderhoud te voorzien en hun eigen plek in de maatschappij in te nemen.

Parochie Sint Jan de Doper in Gouda voert campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 18.750. Hiervan wordt € 12.500 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 6.250 bij.

DONEER NU