Betere patiëntenzorg in Tanzania

De gezondheidszorg in Tanzania is zwak ontwikkeld en voor veel mensen te ver weg. Veel mensen zijn voor zorg afhankelijk van kleine medische posten op het platteland. Met de juiste medische apparatuur kunnen deze kleine klinieken patiënten dichter bij huis behandelen.
Wat willen we bijdragen?
€ 1.500
Land
Tanzania
Doelgroep
Kinderen en volwassenen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 1.500
Land
Tanzania
Doelgroep
Kinderen en volwassenen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024

Wat is er aan de hand?

In het Ushutu district in Tanzania heeft de helft van de bevolking geen toegang tot schoon water. Het aantal infectieziekten is daardoor groot, vooral bij kinderen. Voor medische zorg is de bevolking vooral aangewezen op kleine medische posten, zoals het St. Bernard Dispensary van de Blauwe Zusters. Zij geven basiszorg en voorlichting op het gebied van voeding en gezondheid. Hun mogelijkheden zijn beperkt. Voor complexe aandoeningen, maar ook voor eenvoudig bloedonderzoek moeten de zusters hun patiënten doorverwijzen naar het enige ziekenhuis in de streek, zeventig kilometer verderop. De meeste mensen hebben echter geen geld voor de  reis naar en verblijf in of bij  het ziekenhuis om een behandeling af te wachten. 

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we de patiëntenzorg verbeteren en het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis verminderen. Behandeling dicht bij huis vermindert de opnameduur van patiënten. Dat leidt tot sneller herstel en minder sterfgevallen. Betere zorg trekt bovendien meer patiënten aan, waardoor de gezondheidszorg uiteindelijk meer mensen bereikt.

Hoe doen we dat?

Met de aankoop van medische analyse apparatuur kunnen de zusters zelf bloedonderzoek doen en diagnoses stellen. Zo kunnen zij hun patiënten dicht bij huis de juiste behandeling geven en zo kunnen potentieel dodelijk ziekten als malaria snel en goed worden behandeld direct in de eigen omgeving. Ook kunnen ze tests sneller uitvoeren en meer complexe aandoeningen opsporen.

HH. Martelaren van Gorcum in Gorinchem en De Heilige Drie-eenheid in Vianen voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 4.500. Hiervan wordt € 3.000 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 1.500 bij.

DONEER NU