Duurzame klaslokalen in Zambia

Twintig jaar geleden bouwden de ouders in Kabyobyobyo hun eigen school in het dorp: één klaslokaal van leem. Het aantal leerlingen van de school in Kabyobyobyo groeide en groeit nog steeds snel, dus zijn er nieuwe klaslokalen nodig. Ouders zorgen voor de bouwmaterialen, lokale bouwvakkers voeren het werk uit en de overheid zorgt voor goede onderwijzers.
Wat willen we bijdragen?
€ 1.200
Land
Zambia
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 1.200
Land
Zambia
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024

Wat is er aan de hand?

De bevolking van Zambia groeit snel en daarmee ook de behoefte aan scholen en schoolgebouwen. De school in Kabyobyobyo heeft nu 300 leerlingen, die samen één klaslokaal delen. De verwachting is dat het aantal leerlingen snel zal toenemen tot 400 of 500. Mogelijk worden het er zelfs nog meer, want de overheid heeft dit jaar het schoolgeld afgeschaft. Het huidige schoolgebouw van leem en riet is kwetsbaar, vooral in de regentijd. De mensen in het dorp hebben de school zelf gebouwd en ze betalen ook de onderwijzer.

Wat willen we bereiken?

Om alle kinderen toegang te geven tot onderwijs moet de school in Kabyobyobyo worden uitgebreid naar drie lokalen. De stichting Bouwen met Bouma’s heeft veel ervaring in het bouwen van dorpsscholen in Zambia en is gewend dit te doen in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

Hoe doen we dat?

De stichting gaat drie duurzame nieuwe klaslokalen bouwen, van cementsteen met een golfplaten dak. De ouders van de leerlingen gaan zelf zand en grind winnen voor de bouw en het maken van de stenen. Daardoor voelen zij zich verantwoordelijk voor het in stand houden van de school. De bouw wordt uitgevoerd door lokale bouwvakkers. De stichting geeft ook ondersteuning aan de plaatselijke ambachtsschool. Deze leidt onder meer timmerlieden op, die het schoolmeubilair kunnen maken. Het gebouw wordt overgedragen aan de overheid. De stichting bekostigt het onderhoud, om zeker te stellen dat het echt gebeurt. De overheid stelt gediplomeerde onderwijzers aan.

Parochie H. Clara van Assisi in Drachten en parochie H. Franciscus van Assisi in Assen voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 5.200. Hiervan wordt € 4.000 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 1.200 bij.

DONEER NU