Geweldloos onderwijs in Guatemala

In Guatemala komt geweld van leraren tegen leerlingen regelmatig voor. De Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) in de regio San Marcos wil dergelijk geweld tegen kinderen bespreekbaar maken en bewustwording vergroten bij ouders, leraren en schoolbesturen.
Wat willen we bijdragen?
€ 4.500
Land
Guatemala
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 4.500
Land
Guatemala
Doelgroep
Kinderen
Thema
Onderwijs
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024

Foto: Keoma Zec ©

Wat is er aan de hand?

Guatemala is een van de grootste koffieproducenten ter wereld. De arbeiders op de koffieplantages worden uitgebuit. Vrouwen hebben er niets te zeggen, krijgen minder betaald en zijn vaak slachtoffer van (seksueel) geweld. De landarbeidersvereniging MTC in de regio San Marcos zet zich al jaren in voor betere arbeidsomstandigheden en het versterken van de positie van vrouwen. In de gemeente Nueva Primavera besloten vrouwen een school op te zetten voor hun kinderen. Het schoolgebouw is echter niet bestand tegen flinke regenbuien, dus dan stoppen de lessen. Geweld tegen kinderen komt in de regio veel voor, thuis, maar ook op school. Leraren op scholen gebruiken geregeld fysiek en psychisch geweld, vooral tegen kinderen die niet goed presteren.

Wat willen we bereiken?

MTC zet zich in voor geweldloos onderwijs in een veilige omgeving. MTC wil geweld tegen kinderen bespreekbaar maken en ouders en leerkrachten bewust maken van de rechten van kinderen. Zij moeten leren de signalen van kindermishandeling te herkennen en weten welke actie ze daarop kunnen nemen.

Hoe doen we dat?

In Nueva Primavera wordt een nieuwe school gebouwd, zodat de kinderen ook bij slecht weer veilig les kunnen krijgen. De gemeenschap draagt zelf bij met arbeid en materialen. Voor de aanpak van geweld krijgt een groep van 22 vrouwen trainingen over kinderrechten en het signaleren en aanpakken van kindermishandeling. Zo leren zij hoe ze een veilige leef- en leeromgeving kunnen creëren. Deze vrouwen, die zijn verkozen uit de vrouwenraden van elf gemeenten, gaan vervolgens in hun eigen gemeenschap trainingen geven aan ouders, leraren en schooldirecties. Vanuit de regio krijgen ze zonodig ondersteuning van een advocaat en psycholoog.

H. Pancratius Parochie in Tubbergen, H. Plechelmus Parochie in Oldenzaal en de Parochie Lumen Christi in Denekamp voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 13.500. Hiervan wordt € 9.000 bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar € 4.500 bij.

DONEER NU