Renovatie van verkrotte woningen in Brazilië

Alto da Glória is een van de armere wijken in de stad Leme. Er is veel werkloosheid en de kwaliteit van de huizen is ronduit slecht. Alle verkrotte huizen worden nu gerenoveerd. Wijkbewoners en vrijwilligers voeren het werk zelf uit en doen zo werkervaring op.
Wat willen we bijdragen?
€ 6.000
Land
Brazilië
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024
Doneer nu
Wat willen we bijdragen?
€ 6.000
Land
Brazilië
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Gezondheidszorg
1 februari 2023 t/m 30 juni 2024

Wat is er aan de hand?

Jarenlang trokken migranten uit arme regio’s naar de stad Leme in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. Ze kwamen om er te werken op de katoen-, sinaasappel- en suikerrietvelden. De stad groeide en werd uitgebreid met nieuwe wijken. Machines namen het handwerk steeds vaker over en veel werkgelegenheid ging verloren. Wijken raakten in verval en werden getroffen door armoede, honger, criminaliteit, drugs en prostitutie.

Wat willen we bereiken?

In deze arme wijken helpen de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel de inwoners een nieuwe toekomst op te bouwen. Zo bieden ze jongeren gratis onderwijs en een beroepsopleiding. In een aantal wijken hebben de zusters gemeenschapscentra opgezet waar buurtgenoten terecht kunnen voor vrijetijdsbesteding, zoals sport, dans en muziek, maar ook voor voedselpakketten. Een van deze arme wijken is Alto da Glória, waar de mensen wonen in verkrotte huizen zonder stromend water en elektriciteit. De zusters willen de leefomgeving van de armste bewoners verbeteren en de hen zo meer betrekken bij hun wijk.

Hoe doen we dat?

Het is de bedoeling dat alle verkrotte huizen in de wijk Alto da Glória worden gerenoveerd. Het project begint met de renovatie van 33 huizen  voor zo’n 140 bewoners. Er is alleen geld nodig voor de aanschaf van de materialen, want het werk wordt gedaan door vrijwilligers, wijkbewoners en studenten. Voor de lokale bewoners biedt het project de mogelijkheid om een vak te leren en werkervaring op te doen. Door samen te bouwen versterken ze de band met elkaar en met de wijk. Straks kunnen de mensen in Alto da Glória op een menswaardige manier wonen.

Parochies Licht van Christus in Vleuten en Sint Martinus in Utrecht voeren campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 18.040. Hiervan wordt € 12.040 bijeengebracht door de parochies. Vastenactie legt daar € 6.000 bij.

DONEER NU