Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
El Salvador
Doelgroep
Moeders en kinderen
Thema
Gezondheidszorg
19 april 2022 t/m 18 april 2023
Wat willen we bijdragen?
€ 8.485

Wat is er aan de hand?

In El Salvador wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van jonge kinderen. Zoals in de arme plattelandsgemeente Guarjila, in het noorden van het land. Daar werd bijvoorbeeld de afgelopen jaren, met hulp van Vastenactie, de zwangerschaps- en bevallingszorg verbeterd. Tot nog toe was er echter nauwelijks aandacht voor de vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Terwijl juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor het ontwikkelen van vaardigheden als spelen, leren, omgaan met emoties en bewegen. Die ontwikkeling gaat niet vanzelf, ouders moeten hun kinderen daarin stimuleren. Ouders die in armoede leven weten dat niet, ze maken zich vooral zorgen over het onderhouden van hun gezin. Veel kinderen lopen daardoor een blijvende ontwikkelingsachterstand op. Ze maken hun school niet af, hebben minder kans op een vervolgopleiding en zijn vaker ziek. Zo blijft de armoede in stand. Kinderen die zich vroeg ontwikkelen, zijn later beter in staat vaardigheden te leren waarmee ze de armoede kunnen doorbreken.

Wat willen we bereiken?

Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de integrale gezondheid van hun kinderen, dus zowel op lichamelijk als op mentaal gebied. Met als uiteindelijke doel om hun kansen op een beter leven te vergroten en de keten van armoede – die overgaat van de ene generatie op de volgende – te doorbreken.

Hoe doen we dat?

De opleidingen in de gezondheidszorg in El Salvador besteden geen aandacht aan vroege ontwikkeling bij kinderen. Daarom volgden 16 medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis hierover een aanvullende opleiding. Zij kregen onder meer les van een gespecialiseerde psychotherapeut. Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden over op (aanstaande) ouders. Inmiddels heeft een groot aantal moeders, vaders en zwangere vrouwen een training gevolgd of een adviesgesprek gehad.
Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0-3 jaar met een ontwikkelingsachterstand stimuleringstherapie krijgen.

Steun dit project