Continent
Afrika
Land
Kenia
Doelgroep
Ouderen en kinderen met een meervoudige handicap
Thema
Welzijn
1 december 2019 t/m 30 november 2020
Bijdrage
€ 8.200

Wat is er aan de hand?

De inwoners van het Turkana district, in het noordwesten van Kenia, leven van oudsher als herders. De Turkana’s houden dieren die tegen droogte kunnen, zoals geiten, ezels, kamelen en schapen. Hier en daar wordt op kleine schaal gevist. Het regent zelden in dit gebied en door de aanhoudende droogte gaan veel dieren en gewassen dood. De bevolking is dan ook grotendeels afhankelijk van voedselhulp van de overheid en hulporganisaties. Turkana is het armste gebied van Kenia. 
De Turkana’s beschouwen mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals arme ouderen en kinderen met meervoudige handicaps, als een last voor familie en gemeenschap. Zij worden veelal verwaarloosd en aan hun lot overgelaten en lopen daardoor een groter risico ziek te worden en te overlijden. Vroeger werden ouderen gerespecteerd, maar door allerlei invloeden van buiten en de moeilijke leefomstandigheden is dat veranderd. Ouderen en  kinderen met een handicap krijgen daardoor niet de kans een menswaardig bestaan te leiden. Gebrekkig sanitair, armoede en voedselonzekerheid maken hun leven nog moeilijker.

Wat willen we bereiken?

Stichting Ewoi heeft een hulpprogramma ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren van verwaarloosde kinderen met een meervoudige handicap en in de steek gelaten ouderen. Om dat te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat families en ook de gemeenschap als geheel, zich realiseren dat hun kinderen met een handicap en arme ouderen mensen zijn als zijzelf, en dat elk mens respect verdient. Tot voor kort was Ewoi, die valt onder de verantwoordelijkheid van het bisdom Lodwar, alleen actief in de gelijknamige districtshoofdstad. Het doel van dit project is het hulpprogramma uit te breiden naar gemeenschappen buiten Lodwar. 

Hoe doen we dat?

Het hulpprogramma is erop gericht bewustzijn te creëren voor de zorg en behoeften van arme ouderen en kinderen met een meervoudige handicap. Zij krijgen medische zorg, voedsel en aandacht. Voor dit project krijgen 600 mensen uit 12 parochies een training, die hen in staat stelt ouders en buurtgenoten bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun ouderen en kinderen met een handicap. 

Steun dit project