Continent
Afrika
Land
Congo-Kinshasa
Doelgroep
Zelfstandige mijnwerkers
Thema
Land- en mensenrechten
1 april 2021 t/m 31 maart 2022
Bijdrage
€ 46.900

Wat is er aan de hand?    

De Democratische Republiek van Congo is rijk aan delfstoffen, maar met name het oosten van het land lijdt al jaren onder politieke instabiliteit, burgeroorlog en corruptie. Grote buitenlandse bedrijven sluiten deals met de Congolese overheid om aan lucratieve mijnbouwconcessies te komen om de bodemschatten uit de grond te halen. Het daarmee verdiende geld verdwijnt vaak in de zakken van corrupte leiders en komt niet ten goede aan de bevolking.
Inmiddels zijn er nieuwe mijnbouwwetten die de bevolking en kleine zelfstandige mijnwerkers meer rechten geven. Zo moeten mijnbouwbedrijven 0,3 % van hun omzet schenken aan het welzijn en de ontwikkeling van de bevolking van het mijnbouwgebied. De wet wordt echter niet vanzelf nageleefd en de lokale bevolking is slecht op de hoogte van haar rechten.

Wat willen we bereiken? 

Met dit project willen we de kleine zelfstandige mijnwerkers in met name de mijnen in Maniema, in het oosten van Congo, informeren over hun rechten, ze scholen om hun rechten te claimen en ze ondersteunen bij rechtszaken tegen mijnbouwbedrijven om voor hun recht op te komen.
Aan de uitvoering van de mijnbouwwet zijn nogal wat eisen verbonden. Met het project willen we de mijnwerkers ook ondersteunen om zich te organiseren om zo bijvoorbeeld een mandaat van de bevolking te krijgen en een stuurgroep op te zetten om de schenking van het mijnbouwbedrijf te beheren. Verder zal Radio Okapi, opgezet en gesteund door de VN, een belangrijke rol spelen bij de voorlichting van de bevolking in dit immense gebied. 

Hoe doen we dat?

Onze lokale partner Maniema Liberté organiseert scholingen en workshops om de bevolking en de mijnwerkers toe te rusten om voor hun rechten op te komen. Een greep uit de activiteiten:

  • Organisatie van workshops over de nieuwe mijnbouwwet in Kindu en Salambila.
  • Organisatie van workshops met externe experts over beleidsbeïnvloeding en het op een geweldloze manier leggen van juridische claims.
  • Het oprichten van een stuurgroep die het beheer van de 0,3% schenking en de onderhandelingen met het mijnbouwbedrijf op zich neemt.
  • Organisatie van de Campagne van Vrede, ondersteund door radio-uitzendingen en bijeenkomsten.
  • Veldmissies om de lokale betrokkenen te ondersteunen bij het claimen van hun rechten.

Doe ook mee! Steun dit project