Continent
Afrika
Land
Ethiopië
Doelgroep
Schoolkinderen
Thema
Onderwijs
1 januari t/m 31 december 2021
Bijdrage
€ 34.500

Wat is er aan de hand?

Ethiopië is nog steeds een van de armste landen ter wereld. De potentie van het land is groot en met de verkiezing van minister-president Abiye Ahmed in 2018 en de vele hervormingen, is er een nieuw optimisme. Verbetering van het onderwijs is voor Ethiopië van groot belang. Juist ook in de landelijke regio’s, zoals het bergachtige gebied van het Irob-district in het noordoosten van Ethiopië, een gebied met zeer arme gezinnen. Goed en toegankelijk onderwijs is een van de middelen om uit de armoede te ontsnappen. Naast scholen en de kwaliteit van het onderwijs is ook de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen op de scholen van belang voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen.

Wat willen we bereiken?

De R.K. Lideta Mariam School is een middelbare school, met ruimte voor 300 leerlingen, die een belangrijke functie vervult in de regio Tigray, in Noordoost-Ethiopië.
Eerdere projecten hebben gezorgd voor de bouw en inrichting van een bibliotheek en computerlokalen zodat de school een volwaardige rol kan spelen in de ontwikkeling en opleiding van de leerlingen uit dit arme gebied, op weg naar een betere toekomst.
Om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de school te vergroten is het belangrijk dat de school de beschikking krijgt over een goede sanitaire en afvalwatervoorziening, daarvoor is een septische put nodig. Met dit project ondersteunt Vastenactie haar lokale partner, het bisdom Ardigrat, met het bouwen en aansluiten van een septische put.
Een deel van het geld wordt ook gebruik om het inmiddels gebouwde laboratorium verder in te richten, zodat de school deze faciliteit volledig in gebruik kan nemen.

Hoe doen we dat? 

Het project omvat het aanleggen van een septische put. De put wordt niet alleen aangesloten op de waterafvoerleiding van de toiletten, maar ook op de diverse voorzieningen, waaronder het laboratorium en de wasserij. Verder wordt het laboratorium van de school ingericht met de benodigde apparatuur en voorzien van chemicaliën.

Doneer nu aan dit project