Continent
Azië
Land
India
Doelgroep
Schoolkinderen
Thema
Onderwijs
1 maart 2021 t/m 28 februari 2022
Bijdrage
€ 4.000

Wat is er aan de hand?    

Vellanur Block is een van de meest achtergestelde gebieden in het district Tiruchirapalli in het zuiden van India. Gezinnen trekken naar de sloppenwijken van de gelijknamige hoofdstad Tiruchirapalli op zoek naar werk. De meeste van deze gezinnen zijn dagloners en ze zijn volledig afhankelijk van de seizoensarbeid in de landbouw. Het wijdverbreide analfabetisme en de armoede houden hen gevangen in slecht betaalde banen. Ze halen hun kinderen vaak van school zodat die ook wat geld kunnen verdienen. De kinderen doen vaak klusjes in hotels, stalletjes langs de weg of bij bedrijfjes en er is nauwelijks oog voor hun opleiding, gezondheid en welzijn. Voor de meisjes dreigt het gevaar dat ze in de prostitutie belanden of slachtoffer worden van de mensenhandel.

Wat willen we bereiken?  

Het project van de congregatie ‘Child Jesus Social Service Society’ wil het mogelijk maken dat 420 kinderen uit 16 plattelandsdorpen in het district Tiruchirapalli naar de basisschool kunnen gaan en die ook volledig kunnen doorlopen zodat ze daarmee toegang krijgen tot vervolgonderwijs en een betere toekomst. Dit om te voorkomen dat ze ook in de negatieve spiraal van armoede, uitbuiting en hopeloosheid terechtkomen. De ondersteuning omvat niet alleen schoolgeld en lesmaterialen maar er is ook aandacht voor hun gezondheid aangezien veel kinderen kampen met bloedarmoede en ondervoeding.

Hoe doen we dat?

De 420 kinderen worden op een officiële school ingeschreven en het schoolgeld wordt betaald. Ze ontvangen ook middelen die nodig zijn om naar school te gaan, zoals een schooluniform, schriften, schrijfgerei, boeken en middelen voor hun persoonlijke verzorging. 
De kinderen worden ten minste eenmaal per zes maanden medisch onderzocht door een arts en krijgen de benodigde behandelingen. Ook krijgen de kinderen aanvullende voeding zodat hun gezondheid herstelt, omdat veel kinderen ondervoed zijn en lijden aan bloedarmoede.

Doneer nu aan dit project