Meer tijd voor werk en school in Niger

In de Sahel ligt het dorp Baboursaye. Het dorp heeft maar één waterput voor meer dan duizend gezinnen, hun vee en de landbouw. De uitwerpselen van het vee vervuilen het water, waardoor mensen ziek worden. Meisjes en vrouwen zijn uren per dag kwijt aan water halen. Een nieuwe waterput biedt uitkomst. 

Wat is er aan de hand?

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is maar één waterput voor meer dan duizend gezinnen en hun vee (de norm is maximaal 400 mensen per put). In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd. Veel mensen krijgen dan ook diarree en infecties met parasieten. Vooral veel jonge kinderen sterven aan diarree of raken ondervoed. 

Het tekort aan water heeft ook gevolgen voor het inkomen van de bevolking, want de gezinnen leven van landouw en veeteelt en daarvoor is te weinig water. Hierdoor ontstaan regelmatig conflicten tussen veehouders en landbouwers. Het meest getroffen worden de vrouwen en meisjes uit de gemeenschap, want zij zijn verantwoordelijk voor het halen van water. Ze staan uren in de rij voor water, en kunnen die tijd dus niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld. 

Wat willen we bereiken?

Caritas Development Niger (CADEV) wil ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar komt, zodat de hygiëne en daarmee de gezondheid van de gemeenschap verbetert. Vrouwen en meisjes zijn dan minder tijd kwijt aan het halen van water. Meisjes kunnen gewoon naar school en vrouwen kunnen meer werken, wat hun economische positie ten goede komt.    

Hoe doen we dat?

CADEV gaat een nieuwe waterput slaan, waarvan zeker 250 huishoudens direct zullen profiteren. Ook worden comités opgericht om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om zo verontreiniging van het water te voorkomen.
De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, zodat men ziektes leert voorkomen. Ter versterking van hun economische positie krijgen tenminste vijftig vrouwen kleine tuintjes om voedsel voor eigen consumptie te verbouwen. 

Vastenactie draagt € 25.000 bij aan dit project.

doneer nu aan dit project