Gratis water voor het hele dorp

Op het platteland van Nicaragua leven nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. In Jocote Arriba legt de Nicaraguaanse organisatie Octupan een waterpunt aan waar de inwoners gratis water kunnen halen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven in deze gemeenschap aanzienlijk. 

Wat is er aan de hand?

Hoewel in Nicaragua steeds meer mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater, zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Jocote Arriba, in het noorden van Nicaragua is zo’n gemeenschap. Deze ligt in een gebied dat zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van klimaatverandering, waar overstromingen en droogte elkaar afwisselen. Grootschalige veeteelt en andere industrieën tasten bossen, waterbronnen en de bodem aan, waardoor het watertekort nog verder toeneemt. De inwoners van Jocote Arriba drinken noodgedwongen onveilig water uit de rivier, waardoor ze infecties met parasieten oplopen en overdraagbare ziektes als diarree. In Nicaragua is water halen vrouwenwerk, dus vrouwen en kinderen moeten kilometers ver lopen om water te halen. Dat kost niet alleen veel tijd, vrouwen worden onderweg ook vaak blootgesteld aan seksueel geweld.

Wat willen we bereiken?

Met dit project willen we drinkwater beschikbaar maken voor alle 680 inwoners van Jocote Arriba. De vrouwen krijgen dan meer tijd voor het werk thuis, de opvoeding van hun kinderen en andere activiteiten, waardoor de kwaliteit van hun leven duurzaam verbetert. Meer kennis van hygiëne moet bijdragen aan een betere gezondheid.  

Hoe doen we dat?

De Nicaraguaanse organisatie Octupan legt een gemeenschappelijke waterput aan met een elektrische pomp, waar mensen gratis water kunnen halen. Gezinnen die dat kunnen en willen betalen hebben de mogelijkheid een waterleiding te laten aanleggen naar hun huis. De gemeenschap kiest een watercomité, dat de watervoorziening moet beheren. Ocupan ziet erop toe dat hierin ook vrouwen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast verzorgt Octupan trainingen op het gebied van waterbeheer, milieu en goede hygiëne, zowel voor het watercomité als voor alle gezinnen. 

Vastenactie draagt € 30.000 bij aan dit project.

doneer nu aan dit project