Minder ziektes dankzij waterpomp

Drie dorpen in het Kambia district in Sierra Leone krijgen toegang tot schoon drinkwater, waardoor op termijn minder mensen ziek worden na het drinken van vervuild water. Watercomités leren de watervoorzieningen te onderhouden en het grondwater op peil te houden. Alle inwoners krijgen training in hygiëne en gezondheid.

Wat is er aan de hand?

Ongeveer de helft van alle dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen. Het drinken daaruit veroorzaakt besmettelijke ziektes als diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera. Vooral kinderen lopen een groot gezondheidsrisico. Vrouwen en kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij hiervoor grote afstanden afleggen. Onderweg staan ze bloot aan natuurlijke gevaren en soms ook aan bedreigingen. Doordat water halen veel tijd kost, hebben de vrouwen weinig tijd voor het huishouden en werk op het land. Bij kinderen dit ten koste van hun schoolwerk en soms moeten ze zelfs van school.  

Wat willen we bereiken?

De Sierra Leoonse organisatie KADDRO, die zich toelegt op projecten voor duurzaam levensonderhoud, zorgt ervoor dat 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang krijgen tot schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Op de lange termijn zullen hierdoor minder mensen ziek worden en sterven aan ziektes die worden veroorzaakt door vervuild water. 

Hoe doen we dat?

De dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai in het Kambia District krijgen een waterpomp. Het is de bedoeling dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening, wat betrokkenheid vereist van de hele dorpsgemeenschap. In elk van deze dorpen wordt een watercomité opgericht, dat moet toezien op de installatie en een juist gebruik van de waterpompen. De comités worden getraind in het beheer en onderhoud. Ook moeten ze ieders bijdrage voor het onderhoud van de pomp innen.
De watercomités leren hoe de waterhuishouding in hun eigen leefomgeving werkt, wat bijvoorbeeld de oorzaken zijn van het stijgen en dalen van het grondwaterpeil. Ze worden verantwoordelijk gemaakt voor het in stand houden van het grondwaterpeil, door ontbossing tegen te gaan en rivieroevers te beschermen. Ten slotte krijgt de hele gemeenschap training in hygiëne en gezondheid. De dorpsbewoners leren hoe schoon water ziektes kan voorkomen, die worden veroorzaakt door het gebruik van vervuild water.

Vastenactie draagt € 30.000 bij aan dit project.

Doneer nu aan dit project