Continent
Afrika
Land
Kenia
Doelgroep
Dove kinderen
Thema
Onderwijs
1 januari 2020 t/m 31 december 2021
Bijdrage
€ 1.275

The Little Sisters of St. Francis hebben in de stad Kitale in Kenia een school opgericht voor dove kinderen. De meeste ouders kunnen geen schoolgeld betalen, dus de zusters hebben hulp nodig bij het aanschaffen van speelmaterialen. 

Wat is er aan de hand?

Dove kinderen hebben in Kenia minder mogelijkheden dan horende kinderen. The Little Sisters of St. Francis hebben speciaal voor hen een school opgericht waar zij gebarentaal leren, onderwijs volgen en een vak leren. Op dit moment zitten er 72 kinderen op deze school. De meeste kinderen komen uit arme gezinnen en veel ouders kunnen het schoolgeld niet betalen. Hierdoor is het voor de school lastig om rond te komen en bijvoorbeeld speelmateriaal aan te schaffen. 

Wat willen we bereiken?

We willen dat er genoeg speelmogelijkheden zijn om de kinderen samen te laten spelen. Spelen helpt de kinderen zich sociaal en motorisch beter te ontwikkelen. Dat heeft een positief effect op hun welzijn en zelfbewustzijn. We vinden het belangrijk dat dove kinderen door andere kinderen geaccepteerd worden en dat ze zien dat dove kinderen hetzelfde kunnen als horende kinderen.

Hoe doen we dat?

Door speelmaterialen aan te schaffen – zoals schommels, klimtoestellen, een duikelrek, ballen, puzzels en rackets – kunnen alle kinderen samen spelen. Daarnaast worden sportwedstrijden georganiseerd tussen verschillende scholen, waar zowel horende als dove kinderen aan mee kunnen doen. Dankzij de nieuwe materialen kunnen de dove kinderen op school hiervoor trainen. Dit versterkt hun gevoel van eigenwaarde en ze leren goed samen te werken. 

Doordat dit project door de gevolgen van het Coronavirus in 2020 nog niet volledig is uitgevoerd, zetten we het project in 2021 voort. Op dit moment is er € 466,- binnen.

Doneer nu aan dit project