Wat is er aan de hand?

Na bijna dertig jaar kwam in 2009 een einde aan de burgeroorlog tussen de Tamil Tijgers en de regering van Sri Lanka. De hoop dat democratie en gerechtigheid daarna zouden terugkeren verdween al snel. De overheid weigerde onderzoek te laten doen naar mensenrechtenschendingen tijdens de laatste fase van de burgeroorlog. Nog altijd worden mensen zonder vorm van proces opgepakt, waarna ze verdwijnen. Hun familie krijgt geen enkele informatie. Alleen al in Kandy –  een van de grotere steden van Sri Lanka – en omgeving worden nog altijd 1.200 personen vermist.

Wat willen we bereiken?

Binnen dit project steunen we 150 gezinnen waarvan de man en kostwinner verdwenen is. De vrouwen van deze gezinnen staan er alleen voor. Zij krijgen juridische bijstand en hulp bij het verwerken van hun trauma. Het Human Rights Office (HRO) voert samen met deze gezinnen campagne, gericht op de overheid, om informatie te krijgen over hun vermiste familieleden.

Hoe doen we dat?

In 2008 werd in Kandy het HRO opgericht, dat juridisch advies geeft en bescherming en hulp bij traumaverwerking biedt aan gevangenen en hun familieleden en aan families van vermiste personen. Een grote groep psychologen, artsen, advocaten en onderwijzers zet zich op vrijwillige basis hiervoor in. Daarnaast zullen de achtergebleven vrouwen zich organiseren in spaar- en leengroepen. Met kleine leningen kunnen zij activiteiten starten op het gebied van landbouw, veehouderij of handwerken, waarmee ze de inkomsten van hun gezin kunnen vergroten. 
Ook brengt het HRO Tamil- en Singalese gezinnen met elkaar in contact, omdat zij hetzelfde leed en dezelfde trauma’s hebben ondergaan. Op deze manier werkt HRO aan verzoening tussen beide bevolkingsgroepen.

Vastenactie draagt € 14.086 bij aan dit project.

Doneer nu aan dit project