Continent
Azië
Land
Cambodja
Doelgroep
Kinderen en jongeren
Thema
Onderwijs
1 januari t/m 31 december 2022
Bijdrage
€ 4.000

Wat is er aan de hand?

Een kleine twintig kilometer buiten Pnom Phen, de hoofdstad van Cambodja, ligt Andong Village, een dorp van zo’n 1000 huishoudens. De inwoners werden in 2006 verdreven uit hun huizen om plaats te maken voor stadsontwikkeling. In Andong leven ze noodgedwongen onder zeer armoedige omstandigheden. De lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO) werd opgericht om het leven in Andong voor families en vooral kinderen te verbeteren. Met financiële steun van buitenlandse partners richtte de stichting een kindercentrum op voor (tijdelijke) opvang van kinderen die thuis niet veilig konden wonen. De SCCO heeft programma’s opgezet om onderwijs te bevorderen en families te ondersteunen. Tijdens de de lockdown in 2020 moesten de scholen sluiten. De SCCO probeerde waar mogelijk beperkt thuisonderwijs mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken?

Vanaf midden september 2021 mochten de scholen geleidelijk aan weer open. Gelukkig kunnen de kinderen nu weer even weg uit de schrijnende en soms onveilige thuissituatie. De SCCO wil vooral bereiken dat zoveel mogelijk kinderen uit Andong weer naar school gaan en kwalitatief goed onderwijs krijgen. Alleen dan kunnen ze de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Hoe doen we dat?

De SCCO werkt nauw samen met de Kork Rokar basisschool bij Andong. Voor dit project wordt de samenwerking uitgebreid en staan er nieuwe klaslokalen in de planning. Het kleuteronderwijs wordt weer opgestart. Een ‘terug-naar-school’ campagne met workshops en individuele begeleiding van families moet ervoor zorgen dat zij hun kinderen aanmelden voor school. Nieuwe leerlingen krijgen een startpakket. Jongvolwassenen krijgen bijles en Engelse les als aanvulling op de middelbare school. Ook krijgen ze coaching op het gebied van onderwijs en carrièremogelijkheden.

De Goede Herder Parochie in Emmen voert campagne voor dit project om het benodigde projectgeld in te zamelen. Het is voor andere parochies daarom niet meer mogelijk hierbij aan te sluiten.

Dit project is door Vastenactie goedgekeurd voor een totaalbedrag van €12.000,-. Hiervan wordt €8.000,- bijeengebracht door de parochie. Vastenactie legt daar €4.000,- bij.

DONEER NU AAN DIT PROJECT