Wat is er aan de hand?

De burgeroorlog in Soedan, tussen het overwegend Arabische en islamitische noorden en het christelijke, multi-etnische zuiden, begon al in de jaren vijftig. Het zuiden voerde een bloedige strijd om zelfstandigheid. In 2011 werd Zuid-Soedan uiteindelijk een onafhankelijke staat. Twee jaar later brak hier opnieuw een burgeroorlog uit tussen verschillende etnische groepen. Het jarenlange geweld, de duizenden slachtoffers en de miljoenen vluchtelingen hebben de bevolking getraumatiseerd. Op het oog leven mensen van verschillende stammen in relatieve vrede naast elkaar, maar een gerucht of ruzie is al genoeg voor een nieuwe uitbarsting van geweld.

Wat willen we bereiken?

Samen met RECONCILE (Resource Centre for Civil Leadership International) wil Vastenactie de verschillende gemeenschappen in de stad Yei in Zuid-Soedan helpen de cyclus van geweld te doorbreken. We willen de verschillende partijen in Yei helpen hun conflicten vredig op te lossen. Daarvoor is het nodig dat de inwoners leren om te gaan met hun trauma’s. Alleen dan kunnen ze verzoening realiseren en zorgen dat het geweld afneemt.

Hoe doen we dat?

RECONCILE is een Zuid-Soedanese oecumenische organisatie, die conflicten tussen gemeenschappen wil helpen oplossen, om zo bij te dragen aan de wederopbouw van het land. In de stad Yei geeft de organisatie workshops en trainingen op gebied van traumaverwerking en conflicthantering voor inwoners, hulpverleners en religieuze leiders. Ook worden radiotalkshows en -spotjes uitgezonden, die uitleg geven over traumaverwerking. RECONCILE brengt partijen met elkaar in gesprek, om ervaringen uit te wisselen en te leren hoe ze hun conflicten op een vreedzame manier kunnen oplossen. Door deze contacten verbeteren de persoonlijke relaties en dat maakt uiteindelijk verzoening mogelijk. 
 

Doneer nu aan dit project