Continent
Azië
Land
India
Doelgroep
Arme bevolkingsgroepen
Thema
Gezondheidszorg
15 december 2021 t/m 14 december 2022
Bijdrage
€ 40.895

Wat is er aan de hand?

In het uiterste noordoosten van India ligt Nagaland, de kleinste deelstaat. Zowel qua ligging als cultuur is het een afgelegen gebied, dat wat betreft sociale voorzieningen nogal wordt verwaarloosd door de centrale regering in New Delhi. De bijna twee miljoen inwoners bestaan grotendeels uit  zestien stammen en een aantal sub-stammen, die elk hun eigen taal, cultuur en manier van kleden hebben. Iedereen spreekt Engels en de mensen zijn overwegend christelijk. Landbouw vormt de belangrijkste bron van inkomsten. De Covid-19 pandemie heeft er veel slachtoffers gemaakt. Het Heilige Verlosser Ziekenhuis (HRHC) in de hoofdstad Kohima biedt alleen dagbehandeling en kon daarom geen patiënten opnemen. Veel mensen konden zich de zorg van een particulier ziekenhuis echter niet veroorloven en kregen dus niet de nodige medische zorg.

Wat willen we bereiken?

Het bisdom van Kohima heeft besloten het ziekenhuis uit te breiden met twee verdiepingen, zodat het in de toekomst wel patiënten kan opnemen. Ook wil het de behandelmogelijkheden uitbreiden, met name mensen die behandeling in een particulier ziekenhuis niet kunnen betalen, zoals economisch zwakkeren, mensen uit de omliggende dorpen en dagloners. Dat is dringend nodig, omdat de brandhaard van de verwachte derde coronagolf waarschijnlijk in het noordoosten ligt.

Hoe doen we dat?

De kosten voor de bouw van de twee extra verdiepingen neemt het bisdom zelf voor haar rekening. Vastenactie draagt bij in de kosten voor de inrichting en de medische apparatuur die nodig is voor twee intensive care afdelingen, waarvan een met beademingsapparatuur. Verder komen er ziekenzalen, een eenvoudige operatiekamer, uitslaapkamers, kamers voor artsen en verpleegkundigen en enkele kamers om patiënten te kunnen isoleren.

Dit project wordt gefinancierd door de Fundatie Charitas.