Vakopleidingen voor werkloze jeugd in Bangladesh

Dit is een project van Vastenactie

Vakopleidingen voor werkloze jeugd in Bangladesh

Er vindt een verschuiving plaats op de arbeidsmarkt in Bangladesh. Waar voorheen het accent lag op landbouw, verschuift dit nu naar industriële productie. Veel jongeren die op het platteland wonen, hebben hierdoor te maken met jeugdwerkloosheid. Er zijn opleidingen tot technische beroepen nodig om dit probleem tegen te gaan.

Stichting SAKO

Stichting SAKO (Steun aan kinderen Overzee) is in 1999 ontstaan en werkt sinds hun oprichting samen met Stichting Aloshikha in Bangladesh. Stichting SAKO is nauw betrokken geweest bij het tot stand brengen van het Vocational Trainings Centre (VTC) in Agailjhara, een school voor vakopleidingen voor jongeren die op het platteland wonen. De school boekt mooie resultaten: veel jongeren hebben een erkend diploma middelbaar beroepsonderwijs behaald en op deze manier is de zelfredzaamheid van deze jongeren vergroot. Zij zijn beter gepositioneerd op de arbeidsmarkt en hebben toegang tot hoger technisch onderwijs. Vastenactie heeft dit project in 2017 reeds gesteund en zal dit project in 2018 opnieuw ondersteunen. Verwacht word dat er komend jaar wederom 110 jongens en meisjes zullen instromen voor de tweejarige beroepsopleiding.

Op naar een duurzame toekomst

Beide stichtingen hebben het doel om deze school in de toekomst een publieke school te laten worden die onafhankelijk van buitenlandse financiering kan blijven voortbestaan. De overheid is hierbij betrokken en heeft toegezegd de school in de toekomst te zullen financieren. Stichting SAKO doet er alles aan om de overbrugging naar ondersteuning van de overheid mogelijk te maken.

De bijdrage van €2.250 van Vastenactie maakt het voor veel jongeren mogelijk om onderwijs op het VTC te kunnen volgen. Daarnaast komt de overname van het VTC door de overheid weer een stukje dichterbij, wat verduurzaming van het project bevordert. Deze stap naar duurzaamheid zal de toekomst van de school veilig stellen en daarmee de toekomst van vele jongeren positief beïnvloeden.