Continent
Wereldwijd
Land
Zambia
Doelgroep
kinderen en jongeren
Thema
Onderwijs
1 februari 2021 t/m 31 januari 2022
Bijdrage
€ 50.000

In 2021 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen in ontwikkelingslanden niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. 
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  

Het belang van doorleren  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren; zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

Wat kunt u bijdragen

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

  • € 24    : technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen
  • € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
  • € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
  • € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Help mee en doe een gift