Wat is er aan de hand?

Op Curaçao zijn naar schatting tienduizend vluchtelingen uit Venezuela aangekomen, op Aruba en Bonaire zijn dat enige honderden. De eilanden kunnen deze stroom mensen niet aan: een groot deel van de bevolking is werkloos en leeft in armoede. Humanitaire hulp voor de vluchtelingen ontbreekt dan ook grotendeels. De vluchtelingen verblijven illegaal op de eilanden, want ze hebben geen verblijfsdocumenten. Hierdoor komen ze moeilijk aan woonruimte en werk. Misbruik en uitbuiting liggen op de loer. Medische hulp is voor deze mensen niet toegankelijk, omdat ze niet verzekerd zijn. En dan is er nog de constante angst voor arrestatie en deportatie. De vluchtelingen weten niet hoe ze asiel kunnen aanvragen. Ook is het voor hen moeilijk om toestemming te krijgen voor bezoek aan illegale vluchtelingen in de gevangenis.  

Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk dat de mensenrechten van de vluchtelingen worden erkend en dat zij op een menswaardige manier kunnen leven. We willen de levensomstandigheden van deze mensen verbeteren en voorkomen dat hun rechten worden geschonden. De vluchtelingen hebben behoefte aan een veilige verblijfplaats, kleding, voedsel, medische zorg, psychologische hulp en juridische bijstand.

Hoe doen we dat?

Vastenactie wil de opvanghuizen steunen die Caritas Willemstad op Curaçao en Bonaire heeft opgezet voor de vluchtelingen uit Venezuela. Hier kunnen de vluchtelingen terecht voor hulp, juridisch advies, noodslaapplaatsen en voedselpakketten. De opvang staat ook open voor mensen van lokale inwoners van Curaçao en Bonaire die dringend hulp nodig hebben.

Met inzet van vrijwilligers worden vele activiteiten opgezet om de vluchtelingen te helpen. Zo zijn er voedsel- en kledingbanken opgezet. Illegalen die in de gevangenis zitten krijgen bezoek en ontvangen pakketten voor persoonlijke verzorging. Met werkgevers wordt bemiddeld om uitbuiting tegen te gaan en vluchtelingen krijgen hulp bij administratieve procedures. Ook Cordaid steunt dit project, zodat we zoveel mogelijk vluchtelingen kunnen helpen.

doneer nu aan dit project