Continent
Midden- en Zuid-Amerika
Land
Nicaragua
Doelgroep
Gezinnen
Thema
Voedselzekerheid
1 maart 2020 t/m 28 februari 2021
Bijdrage
€ 39.600

Wat is er aan de hand?   

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kindsterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.
Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar houden. Op die manier willen we  de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.
De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

Hoe doen we dat?

De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.

Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken.
Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Steun dit project