Zelfredzaamheid versterken op het eiland Flores

Veel arme bergdorpen op het Indonesische eiland Flores beschikken niet over schoon drinkwater. De dorpsbewoners krijgen hulp bij het aanleggen van watervoorzieningen, waardoor hun gezondheid verbetert. Het project levert bovendien werkgelegenheid op. 

Wat is er aan de hand?

Veel bergdorpen op het eiland Flores liggen zo afgelegen, dat er nauwelijks basisvoorzieningen zijn. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. De sanitaire voorzieningen zijn dan ook ronduit slecht of ontbreken zelfs geheel. Gebrekkige hygiëne door vervuild water leidt tot infectieziektes, waarvoor met name kinderen gevoelig zijn. De kindersterfte is hier dan ook hoog. Bij volwassenen leidt een slechte gezondheid tot lage productiviteit. Immers: wie ziek is kan niet goed werken of voor het huishouden zorgen. Zieke kinderen kunnen niet studeren. Geld dat mensen moeten uitgeven aan medicijnen kunnen ze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wat willen we bereiken?

Het EVIDENCE-project werkt aan het verbeteren van de gezondheid, leefomstandigheden en zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani. In dit dorp wonen 306 families, in totaal 1.536 mensen. Uiteindelijk is het de bedoeling hier een stabiele en duurzame infrastructuur van voorzieningen op te zetten. 

Hoe doen we dat?

Samen met de dorpsbewoners werkt de Caritas organisatie van het bisdom Ende aan drinkwatervoorzieningen. Ze bouwen openbare toiletten en leggen leidingen aan voor schoon drinkwater. Op school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiëne. Voor de inwoners worden trainingen en vakopleidingen georganiseerd, die hen in staat stellen zelf de waterreservoirs, pompen, tappunten en pijpleidingen te onderhouden. Ook zal een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt voor dit onderhoud. Hierin doen zowel vrouwen als mannen mee. Het project levert niet alleen gezondheidswinst op, maar schept ook werkgelegenheid voor de dorpsbewoners en draagt zo bij aan hun zelfredzaamheid.

Vastenactie draagt € 24.000 bij aan dit project.

Doneer nu aan dit project