Continent
Afrika
Land
Kenia
Doelgroep
Schoolkinderen
Thema
Onderwijs
1 januari t/m 31 december 2021
Bijdrage
€ 9.000

Wat is er aan de hand?

De Makonjemare-gemeenschap woont in een van de meest afgelegen, landelijke gebieden van Kilifi County, Kenia. Het leven is er zwaar door gebrek aan voedsel, veilig drinkwater, extreme droogte en gebrek aan werk. Door de grote armoede hebben de gezinnen nauwelijks inkomen om zelfs te voorzien in de basisbehoeften voor een gezond leven. De Makonjemare basisschool in het gebied heeft sinds vijf jaar een schoolvoedselprogramma dat er voor zorgt dat de kinderen een aantal keren per week een maaltijd krijgen. 95% van de kinderen van de basisschool is voor maaltijden afhankelijk van dit programma. Het programma is echter te kostbaar en stopt.

Wat willen we bereiken?

Het project ondersteunt de school bij het opzetten van de schoolboerderij. Het produceren van eigen groenten, eieren en melk en dergelijke maakt het betaalbaar om door het jaar heen de kinderen van maaltijden te blijven voorzien. De schoolboerderij dient ook als educatieve plek voor de kinderen om duurzame landbouwmethoden te leren die zij dan weer in hun gemeenschap kunnen overbrengen. Ook leren ze dat goede voeding belangrijk is voor hun groei en ontwikkeling
Het project komt rechtstreeks ten goede aan 285 kinderen en tien onderwijzers van de Makonjemare basisschool. Door ze erbij te betrekken, leren ook honderden ouders over nieuwe vormen van landbouw en hoe ze dat zelf kunnen toepassen. Dit draagt bij aan vermindering van de armoede voor de gezinnen en aan betere toekomstmogelijkheden.

Hoe doen we dat? 

Op het schoolterrein worden twee hectare land beplant met maïs. Van de oogst kunnen de kinderen een jaar eten. Verder worden er een aantal oleifera’s, tweehonderd neembomen en twintig tuinen met bladgroenten geplant.
Er wordt een kippenfokkerij gestart met twintig kippen. Ook wordt een geitenstal gebouwd en worden tien geiten aangeschaft. Verder worden er drie bijenkorven gekocht. Naar verwachting levert het houden van deze dieren ook inkomsten op.
Op de keuken wordt een zonnepaneel geïnstalleerd dat de keuken en de tuin van licht zal voorzien.
Om het geheel te beheren en bij te houden worden een tuinman, twee leraren en dertig leden van de bosbouwstudentenclub opgeleid.

Doneer nu aan dit project