De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies in het weekend van 11 en 12 februari te bidden en te collecteren voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving in Syrië en Turkije. In het Aartsbisdom wordt het weekend daarna gebeden en gecollecteerd. Na deze allesverwoestende aardbeving in het betreffende gebied, is elke bijdrage welkom. De opbrengst gaat via Vastenactie direct naar de caritasorganisaties en kleine lokale partners in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.

‘We verzamelen op dit moment ook informatie van kleine lokale partners die we kennen uit ons eigen Vastenactienetwerk en dat van bevriende (katholieke/christelijke) organisaties,’ aldus Vastenactie-directeur Marc Bollerman. ‘De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de parochies te vragen om een gift via Vastenactie te laten lopen, geven parochies een signaal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale initiatieven het waard is om te steunen.’

Burgeroorlog Syrië
Waar in Turkije de infrastructuur nog redelijk op orde is en hulp zo goed als mogelijk georganiseerd kan worden, is dit in Syrië veel moeilijker ten gevolge van de burgeroorlog. Bollerman: ‘In veel gebieden is de kerk en haar netwerk van initiatieven, gesteund door christelijke NGO’s nog wel in beeld en bereikbaar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zusterorganisaties in Europa en via de contacten die we hebben met partners, kunnen we onze hulp in dit netwerk van kerken op een goede manier aanbieden, waarbij we actief contact zoeken met initiatieven die noodhulp combineren met zorgen voor wat er op de iets langere termijn nodig is.’

Voorbede
Naast financiële hulp komt de betrokkenheid en solidariteit tot uiting in gebed. In veel parochies worden op vrijdag 10 februari om 13.00 de klokken geluid in aansluiting bij het middaggebed in vele moskeeën waar die dag ook gebeden wordt voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Voor de parochies is er een voorbede beschikbaar in de vieringen te kunnen bidden voor het rampgebied:

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden...

Parochies die meedoen, maar ook individuele giftgevers kunnen hun bijdrage via de website beschikbaar stellen. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie.

Vastenactie en het Missiebureau van het Bisdom Roermond werken hierin samen. Parochies en parochianen in bisdom Roermond kunnen via het Missiebureau in hun bisdom bijdragen aan het werk van pater Francis in Antakya. Zij hebben daarover een bericht ontvangen. Kijk voor meer informatie op de website van het Missiebureau. 

DONEER NU

Uw gift wordt gebruikt voor directe hulp aan de mensen die zijn getroffen door de ramp en voor projecten in de regio.